วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ค. นี้ ขอเชิญรับฟังการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
 
มศพ.
วันที่  14 พ.ค. 2562
หมายเลข  30856
อ่าน  750ขอเชิญรับฟัง

คุณทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. 

ลำดับที่ ๒๒๕๒

สนทนาธรรมกับ

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ทางสถานีวิทยุ กรุงเทพมหานคร

คลื่นความถี่ AM 873

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่

https://evibe.me/21810-am

ทาง facebook

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

และระบบ MIXLR

http://mixlr.com/dhammahome/

และสามารถสอบถามปัญหาธรรมในช่วงเวลาดังกล่าว

ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข

๐๒ ๒๕๓ ๙๓๐๗

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
Tikky
วันที่ 14 พ.ค. 2562

รอฟังคับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 14 พ.ค. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 14 พ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 พ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
มะยม
มะยม
วันที่ 19 พ.ค. 2562

กราบสาธุค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 19 พ.ค. 2562

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ