ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  14 พ.ค. 2562
หมายเลข  30859
อ่าน  779

 

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม

เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น.  

สนทนาพระธรรมวินัย

๑๒:๐๐ - ๑๔:๐๐ น.   

เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

๑๔:๐๐ - ๑๖:๐๐ น.   

สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม 

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกๆ ท่าน ...


  ความคิดเห็น 1  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 15 พ.ค. 2562

กราบ อนุโมทนาค่ะ ขอ ความเจริญ จง มี แด่ ทุกท่าน ... พบ กัน ที่ มูลนิธิ นะคะ วิสาขบูชานี้ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 16 พ.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ