ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่  ๑๘ พ.ค.  ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  14 พ.ค. 2562
หมายเลข  30859
อ่าน  440

 

 

  

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม
เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒

๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น.   สนทนาพระธรรมวินัย
๑๒:๐๐ - ๑๔:๐๐ น.   เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
๑๔:๐๐ - ๑๖:๐๐ น.    สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม 

  ...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุก ๆ ท่าน ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 15 พ.ค. 2562 07:08 น.

กราบ อนุโมทนาค่ะ ขอ ความเจริญ จง มี แด่ ทุกท่าน...พบ กัน ที่ มูลนิธิ นะคะ วิสาขบูชานี้ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 16 พ.ค. 2562 14:56 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ