ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่  ๑๘ พ.ค.  ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  14 พ.ค. 2562
หมายเลข  30859
อ่าน  664

 

  

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม
เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒

๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น.   สนทนาพระธรรมวินัย
๑๒:๐๐ - ๑๔:๐๐ น.   เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
๑๔:๐๐ - ๑๖:๐๐ น.    สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม 

  ...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกๆ ท่าน ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 15 พ.ค. 2562

กราบ อนุโมทนาค่ะ ขอ ความเจริญ จง มี แด่ ทุกท่าน...พบ กัน ที่ มูลนิธิ นะคะ วิสาขบูชานี้ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 16 พ.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ