หงายของที่คว่ำ
 
nattawan
nattawan
วันที่  9 มี.ค. 2562
หมายเลข  30535
อ่าน  120

     มีกิเลสมากมายเช่นโลภะ  ดังนั้นการได้มีโอกาสอบรมปัญญา  รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏที่ยากจะเปิดเผยลักษณะให้รู้ได้  จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

     จากการสนทนาธรรมที่ราวิลโฮม  นครนายก  ๑๓ ม.ค. ๕๙

 

   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโลภะว่าเป็นสมุทัย   บางทีก็คิดว่าดีเพราะไม่รู้ชื่อนั้น  บางทีแค่เกิดมายังไม่ทันไรก็โลภะแล้ว..ยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไรก็ติดข้องในความเป็น  เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติใด  หนทางใดที่ไม่ทำให้ออกจากสังสารวัฏ  หนทางนั้นทั้งหมดเป็นมิจฉาปฏิปทา 

     ไม่ว่าจะทำให้เกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลก  รูปพรหม  อรูปพรหมทั้งหมดเห็นโทษของกิเลสของตนแต่ไม่ได้รู้ว่าไม่ใช่เรา  จึงนำไปสู่ภพภูมิตามควรแก่กุศลนั้น ๆ แต่ไม่ได้ดับสังสารวัฏ

     แม้แต่ข้อความที่ว่าเหมือนหงายของที่คว่ำ  คว่ำแน่นเลยไม่ใช่คว่ำบาง ๆ เปิดง่าย ๆ คว่ำแน่น ๆ แล้วจะหงายของที่คว่ำ  แล้วก็เปิดของที่ปิด  เวลานี้ถูกปิดไว้แล้ว  อารมณ์ที่ปรากฏทั้งหมดปิดบังจิตเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำงานของตน ๆ โดยไม่ขาดสาย  ทำกิจเห็น  ได้ยิน....ไม่รู้เลยโน่นคนนี้  นั่นคนนั้น  ทั้งหมดก็คือหน้าที่การงานของจิต  เปิดของที่ปิดไว้แน่นอีกเหมือนกัน  

     บอกทางแก่คนหลง  รู้ตัวหรือเปล่าหลงอยู่ไหน  กลางป่าหรือที่ไหน  แต่หลงอยู่ในสังสารวัฏหนากว่าหลงอื่น  หลงป่ายังมีคนนำทางออกได้  แต่หลงในสังสารวัฏนานแสนนานมาแล้ว  และก็ต่อไปอีกนานแสนนาน  จะออกได้ยังไงถ้าไม่มีการฟังพระธรรม  นี่คือพุทธานุสติ  ธรรมานุสติ  แต่ถ้าไม่เข้าใจพระคุณเลยไม่มีทางเป็นพุทธานุสติ  ธรรมานุสติได้เลย  บอกทางแก่คนหลง  ทุกคนหลงอยู่ในสังสารวัฏ..จะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่!!!!!

      ส่องประทีปในที่มืด  เห็นสว่าง ๆ อย่างนี้แต่ไม่รู้ความจริงมืดแค่ไหนทั้ง ๆ ที่ปรากฏด้วยแสงไฟ  แต่ไม่รู้ความจริงว่าแท้จริงมืดสนิท  จิตมืดสนิท  เจตสิกมืดสนิท  โดยสภาวะที่ไม่ใช่รูปที่สามารถกระทบตา  ธรรมะอื่นไม่มีทางปรากฏเลยทางตา  แข็งก็มองไม่เห็น  หวาน  เผ็ด  เปรี้ยว  เค็มก็มองไม่เห็น  เพียงแต่จำไว้ว่าพริกรูปร่างนี้  สีนี้เผ็ด  ก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดโดยนัยของขันธ์ก็ ๕  ไม่ต้องท่องจำก็ได้เพราะชินหู  แต่ไม่ชินกับลักษณะของสภาพธรรมะ 

     หลงกว้างมากคือหลงในสังสารวัฏ  หลงมานานมากแต่ไม่หลงได้เมื่อเข้าใจธรรมะ  มีปัจจัยพร้อมที่สติสัมปชัญญะจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏ  เลือกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่  ขณะไหนทั้งสิ้น

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 10 มี.ค. 2562 20:12 น.

...ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะ ด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
พรชนิตว์
พรชนิตว์
วันที่ 11 มี.ค. 2562 13:14 น.

อนุโมทนา ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ