การถวายหมูกระทะ​แก่​พระภิกษุ​ผิด​พระ​ธ​ร​ร​มวินัยหรือไม่?
 
Surasak_sun
Surasak_sun
วันที่  8 มี.ค. 2562
หมายเลข  30530
อ่าน  94

ตามภาพข่าวการถวายเพล​ หมูกระทะแก่พระภิกษุ​สามเณร​ จะเป็นการผิดพระธรรมวินัย​หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 มี.ค. 2562 18:12 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อาหารที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุนั้น พระภิกษุต้องได้มาโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัย และประโยชน์ของการฉันอาหารของพระภิกษุก็เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ต่อไปได้ เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลย

การฉันอาหารของพระภิกษุ ฉันได้เช้าชั่วเที่ยง อาหารแม้จะปราณีตเพียงใด หรือ ไม่ปราณีต พระภิกษุสามารถรับจากคฤหัสถ์ ด้วยศรัทธาของคฤหัสถ์ผู้ถวายได้ทั้งนั้น

อาหารทั้งหลาย พระภิกษุจะฉันได้ ต้องได้รับประเคน(ถวาย)จากคฤหัสถ์ รับประเคนเพียงหนึ่งรูป ภิกษุรูปอื่นๆ ก็สามารถรับไปฉันได้ ไม่ผิดพระวินัย แต่ถ้าไม่มีการประเคนเลย ภิกษุไปหยิบมาฉัน ย่อมเป็นอาบัติปาจิตตีย์ เพราะฉันอาหารที่ไม่ได้รับประเคน ทุกๆคำกลืน

ประเภทของอาหารดิบ ที่ยังไม่ได้ปรุงให้สุก ภิกษุจะรับไม่ได้ และ ภิกษุจะทำการหุงต้มอาหารเอง ก็ไม่ได้ เป็นโทษสำหรับภิกษุรูปนั้น คือ เป็นอาบัติทุกกฎ เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิต

พระวินัย เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก เพราะความไม่รู้ทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิต ก็เป็นเหตุให้กระทำในสิ่งที่ผิดได้ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ