จะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอะไร
 
paderm
paderm
วันที่  28 ม.ค. 2562
หมายเลข  30430
อ่าน  1,186

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ท่าน อ.สุจินต์  จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอะไร ด้วยอะไรดี ไม่ฟังพระธรรมเลยก็เอาดอกไม้ไปบูชากับขณะใดก็ตามที่น้อมระลึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ด้วยใจ อย่างคนที่ป่วยหนักใกล้ที่จะสิ้นชีวิตนะคะ ไม่สามารถที่จะยกมือขึ้นมากราบนมัสการพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเสด็จไปด้วยอิทธิฤทธิ์ที่เห็นเป็นพระรูปที่จะให้ผู้นั้นได้ปีติ แต่ความปีติก็เกิดขึ้น ด้วยความเข้าใจในคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นจะบูชาด้วยอะไร

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกนะคะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานที่จะให้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศกว่าสาวกโพธิสัตว์ พระปัจเจกโพธิสัตว์ แต่เป็นพระมหาสัตว์คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกินบุคคลใดทั้งสิ้น เพื่อที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจธรรม เห็นพระมหากรุณาไหมคะ ไม่ใช่เพียงพระองค์เดียวที่จะพ้นกิเลส แต่ว่าการที่สัตว์ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรม แล้วก็จะเป็นทุกข์ต่อไป ตราบใดที่ไม่เข้าใจธรรม ด้วยเหตุนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมที่จะทำให้คนฟังสามารถเข้าใจได้ นั่นเป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ใดเห็นพระคุณที่เรายังได้มีโอกาสได้ฟังธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว และเราก็สามารถเข้าใจขึ้นจะบูชาด้วยอะไร คือด้วยจิตที่มีความเคารพสักการะอย่างยิ่งในคุณของพระองค์ ไม่มีดอกไม้ ไม่มีธูปเทียนใดๆ เลย แต่จิตที่น้อมไปในคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเข้าใจในพระคุณก็เป็นการบูชา แต่บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะ แต่ไม่เข้าใจธรรมนะคะ พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เพื่อจะรับดอกไม้ธูปเทียน โดยที่ว่าคนนั้นไม่เข้าใจธรรม จะเลือกออย่างไหนคะ

จากการสนทนาธรรมที่โรงแรม Oaks Hotel พุทธคยา 27 มกราคม 2562

ขออนุโมทนา

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... ภาพธรรมเตือนใจ


  ความคิดเห็น 1  
 
wisit
wisit
วันที่ 28 ม.ค. 2562

ถูกต้องอย่างที่สุดครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
anuraks168
anuraks168
วันที่ 28 ม.ค. 2562

ขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนไตย

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ