เว็บไซต์บ้านธัมมะ หยุดปรับปรุงระบบ วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
... คลิกที่นี่ ...


ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม ... ครั้งที่ ๓๘๘ (ครั้งพิเศษ)
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  28 ม.ค. 2562
หมายเลข  30429
อ่าน  1,534

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปันธรรม-ปัญญ์ธรรม ... ครั้งที่ ๓๘๘ (ครั้งพิเศษ)

ประมวลสาระสำคัญจากการสนทนาธรรม
ที่โรงแรม OAKS พุทธคยา ประเทศอินเดีย 
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒


~สิ่งที่มีทุกวัน แต่ถูกปกปิดมาในสังสารวัฏฏ์นานเท่าไหร่ ไม่เคยเปิดเผยเลย จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ทรงแสดงพระธรรม เปิดสิ่งที่ปิดมาในสังสารวัฏฏ์นานแสนนานให้ค่อยๆเห็น ให้ค่อยๆเข้าใจ

~ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งนั้นที่ไม่ใช่เรา ก็เพราะมีชั่วคราวแสนสั้น พระองค์ทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา

~พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญพระบารมี(คุณความดีที่ทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลส) ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงพระธรรม ณ สถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ที่ผู้นั้นสามารถจะเข้าใจธรรมได้

~ต้องเป็นผู้ที่ตรง ถูกคือถูก ผิดคือผิด มิฉะนั้นจะไม่ได้สาระจากพระธรรม

~ศรัทธาเป็นสภาพธรรมที่มีจริง ขณะที่ฟังธรรม เข้าใจ มีศรัทธา แต่ขณะที่คิดเรื่องอื่น ไม่มีศรัทธา ,ศรัทธา เป็นสภาพธรรมฝ่ายดี เป็นเจตสิก(สภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต)ที่ดีงาม ที่ทำให้สภาพธรรมที่เกิดร่วมกันผ่องใส ขณะนั้นไม่มีโลภะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ

~ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมเลย ก็อยู่ฝั่งกิเลสไป ในสังสารวัฏฎ์เพิ่มไปเรื่อยๆ ออกจากสังสารวัฏฏ์ไม่ได้ แล้วรู้ไหมว่าสังสารวัฏฏ์นานเท่าไหร่มาแล้ว ก็จะนานต่อไปอีกเท่านั้นหรือยิ่งกว่านั้น ตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจธรรม

~บุคคลผู้ที่มีปัญญา ท่านเห็นว่าเกิดแล้วตายแน่ๆ แล้วขณะที่เกิดมาก็มีทุกสิ่งทุกอย่าง มีความสุข มีทรัพย์สมบัติ มีความทุกข์บ้างอะไรบ้างสารพัดอย่าง พอถึงตาย หายไปหมดเลย ไม่เหลือเลย แล้วระหว่างที่เกิดมาแล้วจะต้องตายแต่ก่อนตายก็มีทุกอย่างแล้วพอตายหายหมด แล้วจะมีประโยชน์อะไร   ก็แค่มีตอนเกิดแล้วก่อนตายพอตายแล้วก็ไม่เหลือเลย เพราะฉะนั้น ถ้าได้ฟังธรรมบ่อยๆ ค่อยๆเข้าใจความจริง ก็จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงหนทางที่สามารถจะดับทุกข์  ไม่มีการเกิดอีกต่อไป

~ธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย เปลี่ยนไม่ได้ บังคับไม่ได้ ไม่ต้องการเจ็บป่วย ก็ไม่ได้ ไม่ต้องการทุกข์ ก็ไม่ได้ทั้งหมด จะมีลาภ ยศสรรเสริญหรืออะไรทั้งหมดก็เป็นธรรมทั้งนั้นซึ่งมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย หยุดยั้งการเป็นปัจจัยของการที่จะทำให้เกิดไม่ได้ เพราะฉะนั้น ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรม ก็จะไม่มีเราเลย  มีแต่ธรรมทั้งหมดซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดดับรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้ โดยไม่มีใครสามารถที่จะไปหยุดยั้งหรือเปลี่ยนแปลงได้เลย เพราะเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของธรรมไม่ได้

~ถ้ามีความเข้าใจธรรม จะอยู่ตรงไหน อะไรก็ตามที่เกิดต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น ข้อพิสูจน์ก็คือเห็นเลยว่าไม่มีใครไปบังคับไปทำ ก็ต้องเป็นอย่างที่จะต้องเป็น แล้วก็มีการเบิกบานบ้างไหมที่ได้เข้าใจความจริงว่า นี่แหละเป็นธรรมไม่ใช่เรา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา ถ้าทุกคนเข้าใจธรรมก็จะเบิกบานได้  ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ

~ถ้าจะเกิดความลำบาก แม้ลำบากก็จริง ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเกิดแล้วทั้งหมดไม่ใช่เรา แต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นกับแต่ละคน หลากหลายมาก

~ถึงแม้ว่าจะหวัง ใครก็หวังได้ แต่จะตรงกับที่หวังหรือเปล่า  ก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัย

~หวัง ก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นไปอย่างหวัง แต่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้าคิดได้อย่างนี้ จะไม่เป็นทุกข์เลย

~เกิดแล้วก็ต้องตายๆ  ไม่รู้จบ เพราะเหตุว่า ตราบใดที่ยังไม่มีปัญญา ไม่มีใครที่จะไปหยุดยั้งการเกิดได้เลย  

~ชาตินี้ ควรมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ดีกว่าที่จะเกิดมาแล้วไม่รู้ ไม่รู้อะไรเหมือนคนตาบอดที่มืดสนิท จากโลกนี้ไป ไปไหนก็ไม่รู้อีก แล้วก็เกิดอีกแล้วก็ไม่รู้อีก น่าสังเวชแต่ต้องเป็นปัญญาจริงๆ ที่เห็นจริงๆ ว่า การเกิดแล้วก็ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง  ไม่สามารถที่จะสิ้นสุดสังสารวัฏฏ์ได้

~ถ้าได้มีความเข้าใจธรรม ความเข้าใจนี้แหละก็จะติดตามอยู่ในจิตที่มีโอกาสที่จะได้รู้ความจริง  เพราะเหตุว่า ถ้าไม่รู้ความจริง เกิดมานานเท่าไหร่แล้ว  แล้วก็จะเกิดต่อไปโดยไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งการเกิดดับของธรรม ซึ่งไม่ใช่เรา แต่หลงเข้าใจว่าเป็นเรา

~พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมที่จะทำให้คนฟังสามารถเข้าใจได้ นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่ง  ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ใดเห็นพระคุณที่เรายังมีโอกาสได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้น จะบูชาด้วยอะไร? ด้วยจิต ที่มีความเคารพสักการะอย่างยิ่งในพระคุณของพระองค์ แม้ไม่มีดอกไม้ ไม่มีธูปเทียนใดๆ เลย แต่จิตที่นอบน้อมในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเข้าใจในพระคุณก็เป็นการบูชา แต่ถ้าบูชาเพียงด้วยดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะ แต่ไม่เข้าใจธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เพื่อที่จะรับดอกไม้ธูปเทียนโดยที่ว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจธรรม.

 

ขอเชิญคลิกอ่านย้อนหลังครั้งที่ผ่านมาได้ที่นี่ครับ

ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม  ... ครั้งที่ ๓๘๗

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 
ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...  ความคิดเห็นที่ 1  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 28 ม.ค. 2562

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ฯ และขอกราบอนุโมทนาในกุศลต่างๆทั้งปวงของทุกๆท่านนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 28 ม.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
panasda
วันที่ 28 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 28 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 28 ม.ค. 2562

กราบอนุโมทนาด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Moey_vateekarn
Moey_vateekarn
วันที่ 28 ม.ค. 2562

อนุโมทนา สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
isme404
isme404
วันที่ 28 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
isme404
isme404
วันที่ 28 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
siraya
วันที่ 28 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ก.ไก่
ก.ไก่
วันที่ 28 ม.ค. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
jaturong
วันที่ 28 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
peem
วันที่ 29 ม.ค. 2562

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 30 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ