ขอความกรุณาช่วยอธิบาย วิตรรกเจตสิกและวิจารเจตสิกอย่างละเอียดด้วยค่ะ
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่  14 ม.ค. 2562
หมายเลข  30387
อ่าน  348

ขอขอบพระคุณมากค่ะ


Tag  ปกิณณกเจตสิก วิจารเจตสิก วิตักกเจตสิก
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ม.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ประโยชน์ของการมีโอกาสได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ก็คือ ความเข้าใจถูก เห็นถูก เป็นการสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย และสิ่งที่จะศึกษาให้เข้าใจนั้น ก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่มีจริงๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดก็ตาม ก็ไม่พ้นไปจากธรรมเลย แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรม จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

-วิตักกเจตสิก เป็นธรรมที่มีจริง เป็นสภาพธรรมที่ตรึกหรือจรดในอารมณ์ เกิดกับกุศลก็ได้ หรือ อกุศลก็ได้ ถ้าตรึกไปในทางที่เป็นกุศล ก็เป็นกุศลวิตก ในทางตรงกันข้าม ถ้าตรึกไปในทางอกุศล ก็เป็นอกุศลวิตก เป็นธรรมที่มีจริง ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย และเกิดเองเพียงลำพังไม่ได้ ก็ต้องเกิดร่วมกับจิต และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย

-วิจารเจตสิก เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นเจตสิกที่ประคองตามวิตักกเจตสิก ไม่ว่า วิตักกกเจตสิกจะตรึกอย่างไร วิจารเจตสิกก็ประคองตามอย่างนั้น โดยปกติแล้ว วิตักกเจตสิก กับ วิจารเจตสิก จะเกิดพร้อมกันเสมอ จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ความเป็นจริงย่อมเป็นอย่างนี้

วิตักกเจตสิกไม่เกิดกับจิตเห็น จิตได้ยิน จิตได้กลิ่น จิตลิ้มรส จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ไม่เกิดกับ ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน และปัญจมฌาน

วิจารเจตสิก ไม่เกิดกับจิตเห็น จิตได้ยิน จิตได้กลิ่น จิตลิ้มรส จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส  ไม่เกิดกับ ตติยฌาน จตุตถฌาน และปัญจมฌาน

เป็นความจริงที่ว่า จิตใดที่มีวิตักกเจตสิกเกิดร่วมด้วย จิตนั้นต้องมีวิจารเจตสิกเกิดร่วมด้วยเสมอ เว้น ทุติยฌานจิต ที่มีวิจารเจตสิก โดยที่ไม่มีวิตักกเจตสิก ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียด ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

วิตักเจตสิก -- ปกิณณกเจตสิก

วิจารเจตสิก -- ปกิณณเจตสิก

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 15 ม.ค. 2562

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์คำปั่นมากค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิริยะ
วันที่ 17 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Pr_ruck
วันที่ 1 ธ.ค. 2562

ขอมุธิตาแด่กุสลที่เกิดกับทุกๆ ท่านด้วยอนุโมทนาสาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ