พรดีปีใหม่ คือ ความดีที่ทำไว้ในทุกๆวัน
 
paderm
paderm
วันที่  31 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30354
อ่าน  2,378

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ท่าน อ.สุจินต์   อยากได้ไหมคะ พอพูดว่า พร คือ สิ่งประเสริฐ อยากได้ไหมคะ ตามความเป็นจริง อย่างจริงใจทีเดียวค่ะ อยากได้สิ่งประเสริฐไหมคะ อยากได้แล้ว อะไรละคะที่เป็นสิ่งประเสริฐที่อยากจะได้

จริงๆ แล้ว “พร” ก็มาจากภาษาบาลีที่ใช้คำว่า “วรํ” หรือภาษาไทยจะใช้คำว่า “วร” และ “ว” กับ “พ” ใช้แทนกันได้ เพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็น วรํ วร ก็เป็น “พร”  หมายความถึงสิ่งประเสริฐ

มีใครคิดถึงความดีบ้างไหมคะว่าเป็นสิ่งประเสริฐ มีแต่อยากได้ทั้งนั้นเลย อยากได้ลาภ อยากได้ยศ อยากได้สุข อยากได้สรรเสริญ อยากได้อายุยืน ไม่ได้คิดถึงความดี อะไรประเสริฐ

นี่คือการที่จะไปขอพร คิดดูนะคะ มุ่งแต่จะไปขอพรจากใครก็ไม่รู้ ซึ่งเขาจะให้เราได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีก อย่างไปขอพรท่านผู้ใหญ่ ท่านจะให้เราได้ไหมคะความสุข อายุยืน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือต้องเป็นผลของความดีที่เราได้กระทำ

เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไปขอพร แล้วใครจะเอามาให้เราได้เลย ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุเป็นผลจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็มีเด็กลูกหลานมาขอพร เป็นโอกาสเลยว่า ต้องการพรอะไร ก็ต้องทำความดีให้สมกับที่จะได้สิ่งนั้น มิฉะนั้นแล้วไม่มีโอกาสจะได้  ขอความสุขก็ต้องเป็นผลของความดี ขอลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ต้องเป็นผลของกรรมดี

ขออนุโมทนา

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 591

๑๐. สุปุพพัณหสูตร

ว่าด้วยเวลาที่เป็นฤกษ์ดี

[๕๙๕] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจ ในเวลาเช้า เวลาเช้านั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจในเวลากลางวัน เวลากลางวันนั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจ ในเวลาเย็นเวลาเย็นนั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น.

ขออนุโมทนา

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ...

ภาพธรรมเตือนใจ

ป 26/01/2564


  ความคิดเห็น 1  
 
มกร
มกร
วันที่ 1 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wisit
wisit
วันที่ 1 ม.ค. 2562

คำนั้นจริงแท้แน่เทียว 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 1 ม.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 1 ม.ค. 2562

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์เป็นอย่างสูงยิ่ง

เป็นประโยชน์มากค่ะสำหรับพรที่ประเสริฐทุกวัน คือทำความดีเพราะความเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณ

กุศลจิต อ.ผเดิม ยี่สมุญ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chvj
วันที่ 1 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
panasda
วันที่ 1 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 2 ม.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ประสาน
วันที่ 2 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ประสาน
วันที่ 2 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
s_sophon
วันที่ 2 ม.ค. 2562

การมีอยู่ของ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เท่านั้น ที่ทำให้ผมได้มีโอกาศเข้าไกล้ และเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนา ผมจึงขอกราบเท้า อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่าน มา ณ โอกาศนี้

 
  ความคิดเห็น 12  
 
archanaiausdorn
archanaiausdorn
วันที่ 3 ม.ค. 2562

ดูกรคฤหบดี ธรรม๕ ประการนี้ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก ๕ ประการเป็นไฉน คือ อายุวรรณะ สุขะ ยศสวรรค์

ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้แล น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก ฯ ธรรม ๕ ประการนี้ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก เรามิได้กล่าวว่าจะพึงได้ เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอน หรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนา

ถ้าธรรม ๕ ประการนี้ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก จักได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอน หรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซร้ ในโลกนี้ ใครจะพึงเสื่อมจากอะไร

 
  ความคิดเห็น 13  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 7 ม.ค. 2562

....ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ....

 
  ความคิดเห็น 14  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 10 ม.ค. 2562

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา 

 
  ความคิดเห็น 15  
 
ศิริกัญญา
ศิริกัญญา
วันที่ 11 เม.ย. 2563

อนุโมทามิ กับหลักธรรมที่ท่านได้มาเผยแพร่ 

เป็นจริงที่เดี่ยว สัตว์เหล่าใดเมื่อประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจ ในทุกๆช่วงของวันถือว่าเป็นเวลาดีของสัตว์นั้นๆ สาธุ สาธุ สาธุ 

ได้เตือนตัวเองด้วย อย่าเป็นโรคขี้น้อยใจ เอาความดีเข้าสู้คะ 

(การประพฤติของเราเมื่อมีความขี้น้อยใจ ความสุจริตใจที่แสดงออกมันสวนทางกันคะ) ไม่อยากเป็นอย่างนี้เลย ทำดีแล้วถ้ามีโรคขี้น้อยใจ ทุกอย่างเสียหมดคะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ