ภาพธรรมเตือนใจ....คิดแทนใจคนอื่น ลืมความจริงของธรรม
 
paderm
paderm
วันที่  18 มี.ค. 2562
หมายเลข  30565
อ่าน  1,103

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คิดแทนใจคนอื่น ลืมความจริงของธรรม

ท่าน อ.สุจินต์...ถ้าทราบว่า เราเหมือนเล่นกับความคิดของเรา ปรุงแต่งคิดไปต่างๆนานาให้สุข ให้ทุกข์ จะเห็นว่าไม่มีใครทำอะไรเราได้เลย นอกจากความคิดของเราอย่างเดียว จะคิดสุขก็ได้ จะคิดทุกข์ก็ได้ จะคิดให้คนนี้รักเรา คนนี้เกลียดชังเรา ก็แล้วแต่เราจะคิดไป ทั้งๆที่คนนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยก็ได้ ค่ะ

   อย่าไปคิดแทนใจคนอื่น เพียงมองจากภายนอก เพราะอนัตตา ต่างจิตต่างใจ แต่ไม่ลืมที่เหมือนกัน คือ เป็นธรรมแต่ละขณะเท่านั้น ค่ะ  ความเป็นจริงก็คือเมื่อเอาชื่อของคนนั้นออกก็คือสภาพธรรมที่สะสมมาที่ทำให้คิดอย่างนั้น พูดอย่างนั้น ทำอย่างนั้น แล้วเราก็ใส่ชื่อเข้าไปว่าเรากำลังพิจารณาคนนั้นคนนี้ แต่ความจริงก็เป็นจิตของตนเองที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงคนอื่น

     เมื่อศึกษาธรรมะแล้วจะเข้าใจได้ แล้วก็รู้ว่า ที่เราคิดว่าเป็นคนอื่น ก็คือความคิดนึกของเรา เพราะว่าคนอื่นก็คือปรากฏทางตา แล้วก็เสียงปรากฏทางหู หรือว่าจะกลิ่นปรากฏทางจมูก รสอาหารต่างๆ หรืออาจจะเป็นรสเนื้อ รสอะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางลิ้น การกระทบสัมผัส กระทบกระทั่งกัน ก็คือการกระทบสัมผัสทางกาย เท่านี้ เพราะฉะนั้น อยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลา

   เราไม่รู้ตรงนี้เลย มีแต่ความเป็นเรื่องคนไม่ดี คนนั้นไม่ดี คนนี้ไม่ดี แล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีเราและไม่มีเขา มีแต่สภาพธรรมซึ่งจะต้องอบรมขัดเกลาการไม่รู้ ยึดถือสภาพธรรมนั้นจนกว่าจะประจักษ์จริง ๆ เป็นสภาพรู้ ธาตุรู้ที่กำลังคิด เพราะฉะนั้นประโยชน์จริง ๆ ของการศึกษาบ่อย ๆ เรื่องนั้นเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกก็ให้ถึงความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็น จิต เป็นเจตสิก เป็นรูป เป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ความคิดเห็นที่ 1  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 18 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ ✨

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
นอ้ย
นอ้ย
วันที่ 18 มี.ค. 2562

กราบสาธุค่ะท่านอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
panasda
วันที่ 18 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Tikky
วันที่ 18 มี.ค. 2562

ตาสว่างอีกแล้วครับท่าน

อนุโมทนาคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 18 มี.ค. 2562

เป็นคำเตือนให้คิด ถ้าไม่ฟังคำเตือนนี้บ่อยๆก็จะลืมตลอดเวลา รู้สึกซาบซึ้ง กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 21 มี.ค. 2562

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
s_sophon
วันที่ 22 มี.ค. 2562

" แต่ความจริงก็เป็นจิตของตนเองที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดถึงคนอื่น "

" เมื่อศึกษาธรรมะแล้วจะเข้าใจได้ แล้วก็รู้ว่า ที่เราคิดว่าเป็นคนอื่น ก็คือความคิดนึกของเรา เพราะว่าคนอื่นก็คือปรากฏทางตา แล้วก็เสียงปรากฏทางหู หรือว่าจะกลิ่นปรากฏทางจมูก รสอาหารต่างๆ หรืออาจจะเป็นรสเนื้อ รสอะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางลิ้น การกระทบสัมผัส กระทบกระทั่งกัน ก็คือการกระทบสัมผัสทางกาย เท่านี้ เพราะฉะนั้น อยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลา "

[ที่เราคิดว่าเป็นคนอื่น ก็คือความคิดนึกของเรา เพราะว่าคนอื่นก็คือปรากฏทางตา]

ประโยคแรก ขยาย คำกล่าว ในวงเล็บใหญ่  ใช่ใหม (คนอื่นจึงไม่มี ด้วยเหตุนี้..... )

และ ประโยคนี้คือคำสรุป  [เพราะฉะนั้น อยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลา]

จึงมีแต่สภาพธรรม จนความเป็นเราก็หามีไม่....

ผมมีความข้าใจอย่างนี้

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ