ทำไม ถึงต้องเป็นเรา?
 
paderm
paderm
วันที่  27 มี.ค. 2562
หมายเลข  30585
อ่าน  1,348

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ท่าน อ.สุจินต์  ถ้าเรารู้เรื่องจิตมากขึ้น เราจะเข้าใจสภาพที่เป็นเหตุ สภาพที่เป็นผล และเราสามารถรู้ว่า ผลดีที่คนหนึ่งๆ ได้รับ ต้องมาจากกรรมดีที่เขาได้ทำแล้วและผลที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือกับใคร ไม่ใช่คนอื่นทำให้ค่ะ เราทำเอง

เพราะฉะนั้นจะไม่มีคำถามว่า “ทำไมต้องเป็นเรา” เพราะคำตอบก็คือ เพราะต้องเป็นเรา ในเมื่อทำกรรมไว้แล้ว อย่างไรก็ต้องเป็นเราที่จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเราจะให้คนอื่นมารับผลของกรรมที่เราทำไว้ไม่ได้

ก็เป็นเรื่องที่ว่า เราจะไม่โกรธแค้นคนอื่น ไม่คิดว่าเป็นเขาที่ทำให้เราต้องเสียใจ ต้องเป็นทุกข์ เพราะว่าถ้าไม่มีกรรมของเราแล้ว อย่างไรๆ คนอื่นก็ไม่สามารถมาทำให้เราเกิดทุกข์เดือดร้อนได้ เราก็จะมีความเบาสบายขึ้น เพราะว่าเข้าใจเหตุกับผลเพิ่มขึ้น

ขออนุโมทนา

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... ภาพธรรมเตือนใจ


  ความคิดเห็น 1  
 
panasda
วันที่ 27 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 28 มี.ค. 2562

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 5 เม.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ศิริกัญญา
ศิริกัญญา
วันที่ 11 เม.ย. 2563

อนุโมทนาสาธุ ขอลดละว่าทำไมต้องเป็นเรา ไม่โกรธ ไม่แค้น เพราะกรรมเป็นของเรา คนอื่นคิดแทนเราไม่ได้สิงที่เขาเห็นผ่านทางผัสสะ นั้นเพราะเขาคิดแทนเรา และเราคิดแทนเขา สาธุ สาธุ สาธุ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ