บัณเฑาะก์
 
รงค์
วันที่  31 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30351
อ่าน  413

เคยได้ยินมาว่า บัณเฑาะก์ มีอยู่ ๕ ประเภท มีอะไรบ้าง ประเภทไหนที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้บวชได้บ้าง บวชแล้วสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ม.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

บัณเฑาะก์ มี ๕ ประเภท บางประเภทก็สามารถบวชได้ (เมื่อบวชได้ แล้วมีการศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา ไม่มีอาบัติเป็นเครื่องกั้นการบรรลุธรรม เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม ก็สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้) บัณเฑาะก์บางประเภทก็ไม่สามารถบวชได้ 

ข้อที่ควรจะได้พิจารณา คือ จะบวชทำไม? เพราะการบวชเป็นเรื่องยาก รักษาความเป็นบรรพชิตก็ยาก ถ้าล่วงละเมิดพระวินัย ก็มีแต่จะทำให้ตนเองไปเกิดในอบายเท่านั้น เพราะการบวชเป็นเรื่องของอัธยาศัยที่สะสมมาที่จะเห็นโทษของกิเลส จึงสละความเป็นคฤหัสถ์ทุกอย่างมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาและประพฤติตามพระวินัย ซึ่งความจริงแล้ว ถ้าประสงค์จะศึกษาพระธรรม เป็นคฤหัสถ์ ก็ศึกษาได้โดยไม่ต้องบวช ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านบัณเฑาะก์ ๕ จำพวก ได้ที่นี่ ครับ

 บัณเฑาะก์

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ