บัณเฑาะก์
 
รงค์
วันที่  31 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30351
อ่าน  152

เคยได้ยินมาว่า บัณเฑาะก์ มีอยู่5ประเภท  มีอะไรบ้าง  ประเภทไหนที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้บวชได้บ้าง  บวชแล้วสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ม.ค. 2562 17:00 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

บัณเฑาะก์ มี ๕ ประเภท  บางประเภทก็สามารถบวชได้  (เมื่อบวชได้ แล้วมีการศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา   ไม่มีอาบัติเป็นเครื่องกั้นการบรรลุธรรม  เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม ก็สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้)   บัณเฑาะก์บางประเภทก็ไม่สามารถบวชได้ 

ข้อที่ควรจะได้พิจารณา คือ จะบวชทำไม?  เพราะการบวชเป็นเรื่องยาก รักษาความเป็นบรรพชิตก็ยาก  ถ้าล่วงละเมิดพระวินัย ก็มีแต่จะทำให้ตนเองไปเกิดในอบายเท่านั้น  เพราะการบวชเป็นเรื่องของอัธยาศัยที่สะสมมาที่จะเห็นโทษของกิเลส จึงสละความเป็นคฤหัสถ์ทุกอย่างมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาและประพฤติตามพระวินัย  ซึ่งความจริงแล้ว ถ้าประสงค์จะศึกษาพระธรรม เป็นคฤหัสถ์ ก็ศึกษาได้โดยไม่ต้องบวช ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านบัณเฑาะก์ ๕ จำพวก ได้ที่นี่ ครับ

 บัณเฑาะก์

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ