แล้วเราจะทำอะไรเขาได้
 
nontacha
nontacha
วันที่  30 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30349
อ่าน  355

ข้อความที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "แล้วเราจะทำอะไรเขาได้" อยู่ไหนพระสูตรไหนหรอคับ เหตุใดพระองค์จึงทรงตรัสคับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญอ่านข้อความโดยตรงจาก ปุปผสูตร ได้ที่หัวขัอด้านล่างนี้ครับ

ปุปผสูตร.. พระพุทธองค์ไม่ขัดแย้งกับโลก

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
archanaiausdorn
archanaiausdorn
วันที่ 31 ธ.ค. 2561

ทำให้ผมนึกถึงคำตรัสที่ว่า 

พราหมณ์ ในเรื่องนี้เราจักทำอย่างไรได้เล่า

เพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น

คณกโมคคัลลานสูตร

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 11 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ