ขอเรียนถามคับ
 
nontacha
nontacha
วันที่  30 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30349
อ่าน  161

ข้อความที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "แล้วเราจะทำอะไรเขาได้" อยู่ไหนพระสูตรไหนหรอคับ เหตุใดพระองค์จึงทรงตรัสคับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ธ.ค. 2561 17:40 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญอ่านข้อความโดยตรงจาก  ปุปผสูตร  ได้ที่หัวขัอด้านล่างนี้ครับ

ปุปผสูตร.. พระพุทธองค์ไม่ขัดแย้งกับโลก.. ๔ ก.ค. ๒๕๕๘

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
archanaiausdorn
archanaiausdorn
วันที่ 31 ธ.ค. 2561 07:05 น.

ทำให้ผมนึกถึงคำตรัสที่ว่า 

พราหมณ์ !ในเรื่องนี้เราจักทำอย่างไรได้เล่า

เพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น

คณกโมคคัลลานสูตร

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 11 ม.ค. 2562 01:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ