3 ม.ค. 2562 ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม ที่ ม.เกษตรศาสตร์
 
มศพ.
วันที่  21 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30330
อ่าน  830

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

หมายเลข ๒๒๕๒

คุณทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล

ขอเขิญฟังการสนทนาธรรมและตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา

โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


  ความคิดเห็น 1  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 31 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 2 ม.ค. 2562

เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากขอบพระคุณ และขออนุโมทนายิ่งค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 3 ม.ค. 2562

น้อมกราบบูชาคุณพระรัตนตรัย

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

และขออนุโมทนาเจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ