ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
มศพ.
วันที่  27 ม.ค. 2562
หมายเลข  30422
อ่าน  818

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม

ร่วมกับ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เรื่อง  "ธรรมะเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข"

ณ ห้อง ศ.ไพบูลย์

ชั้น ๒ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันพุธ ที่ ๑๓ ก.พ.๖๒

เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

สนใจโปรดติดต่อ

คุณชยุดา ศุภทรัพย์

โทร. ๐๘๐ ๐๖๒๙๕๕๕


  ความคิดเห็น 1  
 
yu_da2554hotmail
yu_da2554hotmail
วันที่ 27 ม.ค. 2562

เรียน  ผู้สนใจสนทนาธรรมที่คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง ทราบ

ตามที่ มศพ. ประกาศเชิญชวนให้ร่วมสนทนาธรรมที่คณะบริหารธุรกิจแล้วนั้น  ขอเรียนให้ทราบว่าห้องประชุม ศ.ไพบูลย์ มีที่นั่งเพียงหนึ่งร้อยกว่าที่นั่ง  และมีบุคคลากรของคณะบริหารธุรกิจร่วมเข้าฟังแล้ว ประมาณ 40 -60 คน  จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังได้อีกเพียง 50 คน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากสนใจเข้าร่วมสนทนาธรรมในครั้งนี้ ขอให้ติดต่อที่ เบอร์โทร 080 0629555 เพื่อจัดที่นั่งให้ตามลำดับที่แจ้งมาก่อนหลังและประสานงานแจ้งให้คณะบริหารธุรกิจทราบต่อไป 

ขออนุโมทนาทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมสนทนาธรรม

ชยุดา ศุภทรัพย์

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ