๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่ บ้านธัมมะลำพูน และ จ.เชียงใหม่
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ม.ค. 2562
หมายเลข  30385
อ่าน  955
ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ขอเชิญสนทนาธรรม
ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ที่จังหวัดลำพูน และ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีกำหนดการดังนี้
................

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. 
สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ ลำพูน
เลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๘ บ้านใหม่สันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

 
 

วันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 
สนทนา วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
ที่ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑
ข้างอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
 

 

สนใจโปรดติดต่อ

คุณสุทธิพงศ์ โทร ๐๘๑ ๘๓๒๐๕๗๗

 
ทำดี และศึกษาพระธรรม 
 ...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุก ๆ ท่าน...
 
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 19 ก.พ. 2562 16:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ