๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่ บ้านธัมมะลำพูน และ จ.เชียงใหม่
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ม.ค. 2562
หมายเลข  30385
อ่าน  1,331
ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ขอเชิญสนทนาธรรม
ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ที่จังหวัดลำพูน และ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีกำหนดการดังนี้
................

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. 
สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ ลำพูน
เลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๘ บ้านใหม่สันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

 
 

วันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 
สนทนา วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
ที่ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑
ข้างอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
 

 

สนใจโปรดติดต่อ

คุณสุทธิพงศ์ โทร ๐๘๑ ๘๓๒๐๕๗๗

 
ทำดี และศึกษาพระธรรม 
 ...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุก ๆ ท่าน...
 
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 19 ก.พ. 2562 16:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 26 ก.พ. 2562 22:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 1 มี.ค. 2562 09:19 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ