๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่ บ้านธัมมะลำพูน และ จ.เชียงใหม่
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ม.ค. 2562
หมายเลข  30385
อ่าน  1,541

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

ร่วมกับ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ขอเชิญสนทนาธรรม  

ที่จังหวัดลำพูน และ จังหวัดเชียงใหม่  

โดยมีกำหนดการดังนี้  

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.   

สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ ลำพูน

เลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๘ บ้านใหม่สันมะนะ  

ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

   
วันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 

สนทนา วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

ที่ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑

ข้างอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่  

 

สนใจโปรดติดต่อ

คุณสุทธิพงศ์ โทร ๐๘๑ ๘๓๒๐๕๗๗

ทำดี และศึกษาพระธรรม   

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกๆ ท่าน...    


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ก.พ. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 26 ก.พ. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 1 มี.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ