8-10 ม.ค. 2562 สนทนาธรรม เดอะวินเทจโฮเทลเขาใหญ่
 
มศพ.
วันที่  11 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30298
อ่าน  762

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. หมายเลข  ๒๓๑

คุณจริยา  ตระกูลวิไล 

และ 

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. หมายเลข ๑๔๓๗

คุณแสงมณี  ชิงดวง

 

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับ

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และคณะวิทยากรฯ

*****************


  ความคิดเห็น 1  
 
Gorragrid
Gorragrid
วันที่ 11 ม.ค. 2562

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และท่านวิทยากรทุกท่าน อาทิ  อ.วิชัย อ.กุลวิไล และ อ.วิทยากรทุกท่านที่ผมจำชื่อยังไม่ได้ ตลอดถึงทีมงานของมูลนิธิ มศพ.ทุกท่าน และรวมถึงผู้ฟังการบรรยายทุกๆ ท่าน ได้เป็นกัลยาณมิตร เมตตาและกรุณานำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้แสดงมาตลอด 45 พรรษา มาบรรยายให้ฟัง ผมได้รับฟังแล้ว ทำให้ผมมีความเข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมผมไม่เคยเข้าใจแบบนี้เลย ตามสำนักปฏิบัติที่ผมเคยไปปฏิบัติมาผมก็ยังไม่เข้าใจคือ เข้าใจแบบว่าให้นั่งก็นั่ง ให้เดินช้าๆ ก็เดิน เป็นต้น ซึ่งแค่ฟังยังไม่เข้าใจ แล้วจะไปปฏิบัติได้ยังไง ผมจะขอฟังไปเรื่อยๆ จนเข้าใจขึ้น เข้าใจขึ้นครับ ถ้ายังไม่เข้าใจตอนไหนตรงไหน ก็จะฟังต่อไปอีก ต่อไปอีกครับ  สรุปแล้ว การฟังการบรรยายครั้งนี้ผมได้รับความสุขจากการฟังจริงๆ ครับ ผมคิดว่าผมเป็นพุทธบริษัทคนนึง ขอนอบน้อมกราบนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมของพระองค์เป็นที่พึ่งตลอดไป ครับ และขอกราบอนุโมทนากับ อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ อ.ผู้บรรยาย ทุกท่าน ตลอดถึงทีมงาน บ้านธรรมมะ มศพ.และกัลยาณมิตร ทุกๆ ท่านที่ได้ให้ความเมตตาและความกรุณากับผมครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ