สนใจแต่สิ่งไร้สาระ เสียชาติเกิด
 
paderm
paderm
วันที่  25 พ.ย. 2561
หมายเลข  30269
อ่าน  2,015

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สนใจแต่สิ่งไร้สาระ เสียชาติเกิด

ท่าน อ.สุจินต์..สิ่งที่มีค่า คือ สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ ถ้าไม่ได้รับฟังชาตินี้ ไม่เข้าใจเสียตั้งแต่ชาตินี้ ชาติต่อไปมีโอกาสจะได้ฟังไหม  แล้วก็มีโอกาสจะเข้าใจหรือเปล่า  นี่เป็นสิ่งซึ่ง ใครก็ช่วยไม่ได้ ในเมื่อมีโอกาสจะได้ฟัง แค่ฟังนี่ลำบากหนักหนาหรือ เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่า เราสนใจสิ่งที่เป็นสาระ มีสาระ จริงๆ หรือเปล่า เพราะว่า สิ่งที่เราสนใจ หมดแล้ว แล้วเราก็สนใจสิ่งใหม่ หมดอีก  แล้วเราก็สนใจสิ่งใหม่ตลอดเวลา มีอะไรบ้างที่เหลือ ที่ยังอยู่ ที่เราจะกล่าวได้ว่า ไม่ได้หมดไปเลย ความสุขมีแน่ ชั่วคราว ความทุกข์มีแน่ ชั่วคราว เห็น มีแน่ ชั่วคราว คิด มีแน่ ชั่วคราวหมด แล้วหมดจริงๆ หายไปหมดจริงๆ ไม่เหลือเลย แต่ก็มีสิ่งที่เกิดใหม่ ทำให้ติดข้อง และไม่รู้ต่อไป ก็เป็นอย่างนี้ แต่ก็น่าคิด แม้บางคำ แต่ต้องไตร่ตรอง สิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นว่ามี แล้วก็หมดไป ไม่เหลืออีกเลย ควรติดข้องในสิ่งนั้นไหม  ในที่สุดก็ไม่มี ในที่สุดก็ไม่เหลือ เหมือนกับเกิดมา เกิดมามีทุกอย่าง มีเห็น มีได้ยิน มีความสนุกสนานต่างๆ  แล้วก็ไม่เหลือ แล้วก็ต้องจากโลกนี้ไป ไม่มีอะไรตามไปได้เลยสักสิ่งเดียวก็ไม่ได้

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 25 พ.ย. 2561

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจความจริง ไม่รู้ว่า สิ่งใดเป็นจริงที่ควรรู้ คำใดเป็นคำจริงที่ควรฟัง และชาตินี้ สิ่งใดควรเจริญ สิ่งใดควรละ แล้วก็ผ่านไปชาติหนึ่งของการมาสู่โลกนี้ โดยไม่ได้สาระอะไรเลย

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์เป็นอย่างสูงยิ่ง

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณในกุศลจิต สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ด้วย ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 25 พ.ย. 2561

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 25 พ.ย. 2561

กราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อได้ฟังพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านอาจารย์สุจินต์ได้นำมาแสดงได้แจ้ง ได้ตรง ยิ่งนี้แล้ว ยิ่งให้พิจารณาเห็นคุณค่าอันมหาศาลของการได้ฟังพระธรรมเมื่อตนเองมีชีวิตอยู่ตอนนี้และขณะนี้  ฟังแล้วฟังอีก ยิ่งไพเราะ ยิ่งเข้าใจเพื่มไปเรื่อยๆ มีแต่ทำให้เกิดปัญญา  เพราะท่ามกลางการดำเนินชีวิตที่เป็นไปในปัจจุบันที่แวดล้อมด้วยข่าวสารและวิถีการดำเนินชีวิตที่มีแต่สิ่งล่อแหลมต่อการส่งเสริมให้มีโลภะ โทสะ และโมหะ และไร้สาระ อย่างมากมายล้นหลาม เหลือคณานับของยุคนี้ หากไม่รู้ไม่ศึกษาว่าอะไรคือความจริงคือสิ่งที่มีจริง คือธรรมะ นี้แล้ว ก็คงเสียชาติเกิด และสะสมกิเลสต่อไปในสังสารวัฎอีกอนันตกาล

กราบแทบเท้าบูชาและระลึกถึงคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยเกล้า  กราบระลึกถึงคุณเหล่าอาจารย์วิทยากรทุกท่าน และอนุโมทนากับการทำงานเผยแพร่พระพุทธศานาของทีมงานของ มศพ ทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
panasda
วันที่ 25 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 25 พ.ย. 2561

กราบ อนุโมทนา ค่ะ..

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 1 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ