สอบถามเรื่องความหมายของพิธีกรรมในงานสวดอภิธรรมศพครับ
 
Pannawit
Pannawit
วันที่  14 พ.ย. 2561
หมายเลข  30248
อ่าน  585

1. อยากทราบที่มา หรือ ความหมาย ของการสวดอภิธรรมในงานศพ

2. อยากทราบว่า ในการสวดทำไมถึงต้องมีพระสงฆ์จำนวน 4 รูป ด้วยอ่าครับผม

3. ถ้าพอจะมีหนังสือ ที่จะไปศึกษาเรื่องเหล่านี้ได้ มีหนังสือแนะนำไหมครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 พ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ชีวิตของบุคคลผู้ที่มาในโลกนี้ ล้วนมีความตายเป็นที่สุดด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เมื่อจุติจิตเกิดขึ้นทำกิจเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้ในภพนี้ เกิดเป็นบุคคลในภพใหม่ชาติใหม่ต่อไป (ตราบใดที่ยังมีกิเลส) ไม่สามารถกลับมาเป็นบุคคลนี้ได้อีก ผู้ที่เป็นญาติหรือบุคคลรอบข้างก็นำศพอันปราศจากจิต ไปเผา หรือทำฌาปนกิจ (ทำกิจคือการเผา) อย่างเช่นข้อความใน พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้า ๔๓ ว่า

พราหมณ์ ทำฌาปนกิจสรีระมาณพนั้นแล้ว ได้มีแต่การร้องให้เป็นเบื้องหน้า, ไปที่ป่าช้า ทุกวันๆ ร้องให้พลางบ่นพลางว่า "เจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหน? เจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหน?"

ทุกชีวิต ก็ไม่พ้นจากความตายไปได้ ดังข้อความใน

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑-หน้า๓๘๘ ว่า

"ไม่นานหนอ กายนี้จักนอนทับแผ่นดิน กายนี้ มีวิญญาณไปปราศ อันบุคคลทิ้งแล้ว ราวกับท่อนไม้ ไม่มีประโยชน์ฉะนั้น


ในสมัยครั้งพุทธกาล ไม่มีการนำพระอภิธรรมมาสวดในงานศพ ไม่มีการสวดศพ แต่มีการแสดงพระธรรม กล่าวธรรมให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้เข้าใจสภาพธรรมที่มีจริงอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง การฟังธรรม สนทนาธรรม ศึกษาพระธรรม เป็นชีวิตของผู้ที่เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม ดังนั้น จากประเด็นที่กล่าวถึงในคำถาม นั้น ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระธรรมต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นการสะสมปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ขณะที่ความเข้าใจเกิดขึ้นนั้น สภาพธรรมที่ดีงามต่างๆ ก็เกิดพร้อมกับปัญญาด้วย โดยไม่ต้องไปทำไปบังคับเลย แต่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย สิ่งสำคัญ คือ ฟัง ศึกษาพระธรรม เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้นต่อไป แม้แต่ ๓ บทแรกที่ได้ฟังจนบางท่านจำได้ คือ กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพพยากตา ธัมมา ก็เป็นการกล่าวถึงสภาพธรรมที่มีจริงๆ คือ ธรรมที่เป็นกุศล ก็มี ธรรมที่เป็นอกุศล ก็มี ธรรม ที่ไม่ใช่ทั้งกุศล ไม่ใช่ทั้งอกุศล ก็มี ทั้งหมด ล้วนเป็นธรรมที่มีจริง ที่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ซึ่งถ้าไม่ฟังไม่ศึกษา ไม่มีทางที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงได้เลย

สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ประสาน
วันที่ 21 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 25 พ.ย. 2561

กราบขอบคุณ และกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ