ใครจะอย่างไรไม่หวั่นไหว ดูที่ภายใน ใช่ภายนอก
 
paderm
paderm
วันที่  13 พ.ย. 2561
หมายเลข  30245
อ่าน  1,621

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ใครจะอย่างไรไม่หวั่นไหว ดูที่ภายใน ใช่ภายนอก

ท่าน อ.สุจินต์...ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนว่าใครจะคิดยังไงถ้าเรามีความพอใจ เราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้คนอื่น ไม่ได้ไปว่ากล่าวใคร ไม่ได้ไปอิจฉาริษยาใคร แต่ทำกุศลมากๆ ทุกอย่างที่จะเป็นไปได้ คนอื่นก็จะต้องชื่นชมในสิ่งที่เป็นความดี และสิ่งภายนอกก็เป็นภายนอกจริงๆ   ภายนอกจะปิดบังยังไงก็ตาม ไม่สามารถที่จะบังจนไม่เห็นจิตใจที่แท้จริงได้ ถ้ามีการกระทำออกมาทางกาย ทางวาจา เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นผู้ที่มีกุศลจิตเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ไม่หวั่นไหว ไม่ว่าชาวโลกจะกล่าวยังไงก็ตาม กุศลจิตก็ยังเป็นกุศลจิต มีความพอใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พร้อมกันนั้นก็ให้ทรัพย์สมบัตินั้นเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วย ก็เป็นที่น่าอนุโมทนา ไม่เห็นจะมีใครว่าอะไร ถ้าใครจะว่าอะไร เพราะเหตุว่า คนนั้นเห็นผิด เข้าใจผิดเท่านั้นเอง ถ้าคนเขลาติเตียน จะหวั่นไหวไหม แต่ถ้าบัณฑิตติเตียน จะหวั่นไหวไหม

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 13 พ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตและกราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornchai
pornchai
วันที่ 13 พ.ย. 2561

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
anuraks168
anuraks168
วันที่ 13 พ.ย. 2561

เป็นคำจริง ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย กราบแทบเท้าอนุโมทนา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตน์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
napapongsumran
napapongsumran
วันที่ 13 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 13 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 13 พ.ย. 2561

ถ้าเรายังไม่เป็นบัณฑิต จะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนเขลา ใครเป็นบัณฑิตคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 พ.ย. 2561
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 6 โดย Tathata

ถ้าเรายังไม่เป็นบัณฑิต จะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนเขลา ใครเป็นบัณฑิตคะ

พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้ว ย่อมช่วยให้เข้าใจถูกว่า คนใดเป็นพาล คนใดเป็นบัณฑิต ครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ...

จินตสูตร ... พระสูตร วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 14 พ.ย. 2561

ท่านเป็นผู้กล้าในการกล่าวสิ่งที่แท้จริง กราบระลึกถึงคุณท่านอาจารย์

และกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
peem
วันที่ 16 พ.ย. 2561

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ