บุญเกิดได้แม้ไม่ให้ขอทาน (หลอกลวง) และไม่ให้เงินพระ (พระรับเงินต้องอาบัติตกนรก)
 
paderm
paderm
วันที่  16 ต.ค. 2561
หมายเลข  30173
อ่าน  1,658
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 
บุญเกิดได้แม้ไม่ให้ขอทาน(หลอกลวง)และไม่ให้เงินพระ(พระรับเงินต้องอาบัติตกนรก)
 
ท่าน อ.สุจินต์...อย่างบางท่าน ท่านก็บอกว่า ท่านเดินผ่านคนขอทาน แล้วท่านก็ไม่ให้ พอผ่านไปแล้ว ท่านก็เกิดหิริได้ว่าควรที่จะเกิดกุศลแทนอกุศล เพราะเหตุว่าที่ไม่ให้นั้นก็เพราะได้ข่าวว่า ขอทานนี้มีเงินมาก ขอทานบางคนมีเงินฝากธนาคาร เพราะฉะนั้น ในขณะนั้นก็เป็นอกุศลจิตที่ไม่คิดจะให้ แต่เมื่อไม่ให้แล้ว หลังจากที่ได้ฟังธรรม แล้วได้เข้าใจเรื่องของหิริโอตตัปปะก็ยังเกิดระลึกได้ มีความละอายที่ไม่ให้ในขณะนั้น แต่ว่ามีเหตุผล คือ ยังเป็นผู้ที่พิจารณาในการไม่ให้ ไม่ใช่ด้วยความต้องการที่จะไม่ให้ แต่ไม่ให้เพราะพิจารณาเห็นว่า ผู้ที่ขอบางคนก็เป็นผู้ที่มีเงินมากแล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นบุคคลอื่นซึ่งสมควรที่จะช่วยเหลือ ท่านผู้นั้นก็คงจะเกิดหิริโอตตัปปะ ถอยกลับจากอกุศล แล้วสงเคราะห์ช่วยเหลือคนที่ควรจะช่วย เพราะฉะนั้น ในการกระทำบางอย่างดูเสมือนว่าเป็นอกุศล แต่ถ้าขณะนั้นเป็นไปด้วยโยนิโสมนสิการ พิจารณาด้วยความถูกต้อง ขณะนั้นก็เป็นกุศลได้
 
------------------
 
ไม่ให้เงินพระ เพราะพิจารณาด้วยปัญญาเป็นบุญ ให้เงินพระเพราะความไม่รู้(โมหะ) เป็นบาป ไม่ใช่บุญ
 
เงินเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกับพระภิกษุ พระพุทธเจ้าทรงปรับอาบัติกับพระภิกษุที่รับและยินดีในเงินและทอง เพราะนำมาซึ่งกิเลส ผู้ที่บวช สละทุกสิ่งแล้ว ยังจะมาสะสมสิ่งที่มีโทษและสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามรับอีก ก็ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น คฤหัสถ์ อุบาสก อุบาสิกาผู้ฉลาดในบุญ ก็พิจารณาด้วยปัญญาว่า สิ่งใดควรให้ และสิ่งใดไม่ควรให้พระภิกษุ ควรถวายปัจจัย 4 มี อาหาร จีวร เสนาสนะ ยารักษาโรค ที่เป็นปัจจัย 4 กับพระภิกษุ แต่ไม่ใช่ เงินและทองที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ การที่บุคคลพิจารณาด้วยปัญญาแล้วไม่ให้เงินทอง พิจารณาด้วยปัญญาเช่นนี้ จึงเป็นบุญ ที่เกิดจากความเข้าใจถูก การไม่ให้เงินพระ แต่ถวายของที่เหมาะสม จึงเป็นบุญด้วยปัญญา ที่ประเสริฐกว่า บุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา และ การให้เงินพระ มีโทษกับท่าน ท่านรับเงินต้องอาบัติ ตายไปตกนรก การให้เงินพระ จึงไม่ใช่บุญ เพราะเป็นโทษกับพระ ให้ด้วยความไม่รู้(โมหะ) ไม่ใช่บุญเป็นบาป แต่ พิจารณาไม่ให้เงินพระ ด้วยปัญญา ปัญญาเป็นบุญที่ประเสริฐสุด ครับ ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มกร
มกร
วันที่ 16 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
anuraks168
anuraks168
วันที่ 16 ต.ค. 2561

กราบอนุโมทนาขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
panasda
วันที่ 16 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 16 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ตรายาง
ตรายาง
วันที่ 16 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 16 ต.ค. 2561

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 17 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
สะกิด
สะกิด
วันที่ 20 ต.ค. 2561

พระภิกษุอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่.แต่ปัจจุบันไม่มีป่าต้อง.    อยู่ตามวัด ในสังคม.การดำเนินชีวิตของพระก็ให้สอดคล้องกับสังคม เพื่อรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคง ก็มีความจำเป็น จะต้องปรับตัว. ถ้าพระไม่รับเงินแล้ว.ท่านคิดว่าพระพุทธศาสนาจะยืนหยัดอยู่ได้ถึงวันนี้หรือเปล่า. เช่นพุทธศาสนาที่หมดจากอินเดียแผ่นดินแม่.ก็คงจะมีเหตุการณ์เช่นนี้กระมัง.?     กระผมคิดว่า. หลักธรรมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้. เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของพุทธศาสนา.คือ

"มหาปเทสสี่" เป็นการปฏิบัติอนุโลมไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป.

ท่านคิดว่ายังไงครับ.?

ด้วยความเคารพ.

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
papon
papon
วันที่ 20 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 20 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
AmAm
AmAm
วันที่ 21 ต.ค. 2561

การให้โดยไม่พิจารณาไม่สมควร  ขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ต.ค. 2561
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 9 โดย สะกิด

พระภิกษุอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่.แต่ปัจจุบันไม่มีป่าต้อง.    อยู่ตามวัด ในสังคม.การดำเนินชีวิตของพระก็ให้สอดคล้องกับสังคม เพื่อรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคง ก็มีความจำเป็น จะต้องปรับตัว. ถ้าพระไม่รับเงินแล้ว.ท่านคิดว่าพระพุทธศาสนาจะยืนหยัดอยู่ได้ถึงวันนี้หรือเปล่า. เช่นพุทธศาสนาที่หมดจากอินเดียแผ่นดินแม่.ก็คงจะมีเหตุการณ์เช่นนี้กระมัง.?     กระผมคิดว่า. หลักธรรมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้. เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของพุทธศาสนา.คือ

"มหาปเทสสี่" เป็นการปฏิบัติอนุโลมไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป.

ท่านคิดว่ายังไงครับ.?

ด้วยความเคารพ.

เชิญอ่านลิ้งนี้เลยครับ มีอธิบายข้อสงสัยแต่ละข้อ และ มหาปเทศ 4 ด้วยครับ

เชิญคลิก

พระภิกษุกับเงิน ความเข้าใจผิดของสังคมและที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ