รบกวนถามหน่อยครับ
 
ธรรมพเนจร
วันที่  9 มี.ค. 2550
หมายเลข  3016
อ่าน  606

ทำไมผมไม่สามารถฟังรายการธรรมะต่างๆ ได้เลยครับ  เหมือนว่ามันไม่ยอมโหลดให้

ครับ ใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 10 มี.ค. 2550
 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 มี.ค. 2550

ถ้าฟังไม่ได้จริงๆ   ก็ฟังจากวิทยุรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาตามตารางวิทยุในบ้าน

ธัมมะ  หรือฟังจากซีดีเอ็มพี 3  เทป  หรือ หนังสือแนวทางเจิรญวิปัสสนาของท่าน

อาจารย์สุจิรต์  บริหารวนเขตต์ก็ได้นะค่ะ


มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ออกอากาศรายการสนทนาธรรมทั่วประเทศ

ทางสถานีวิทยุตามวัน-เวลาในตาราง


จังหวัด สถานี ความถี่ เวลา วัน กรุงเทพฯ อ.ส.ม.ท. 1494 04.30 อ. - อา รัฐสภา FM 87.5 05.00 น. จ. - อ. สวพ. FM 91 05.30 น. อา. - พฤ. สทร.2 675 06.00 - 07.00 น. ทุกวัน 21.00 น. จ. - ศ. ทอ.01 945 12.30 น. ทุกวัน 18.00 - 19.00 น. ทุกวัน กำแพงเพชร ทภ.3 738
05.00 น.
จ.- ศ. FM 105 05.00 น. จ.- ศ. ขอนแก่น รด. 1152
20.30 น.
ทุกวัน ชุมชน FM101.75 06.00 - 07.00 น. ทุกวัน เชียงราย ทภ.3 999 05.00 น. จ.- ศ. ทอ.015 1224 05.00 น. ทุกวัน เชียงใหม่ ทภ.3 FM 101.5 05.00 น. จ.- ส. วปถ.2 738 20.30 น. จ.- ศ. นครศรีธรรมราช ทภ.4 684 06.05 น. จ.- ส. ตาก ทภ.3 666 05.00 น. จ.- ศ. นครสวรรค์ ทภ.3 801 22.30 น. ทุกวัน น่าน ทภ.3 FM 99.5 05.00 น. จ.- ศ. เพชรบูรณ์ ทภ.3 1242 05.00 น. จ.- ศ. พิษณุโลก ทภ.3 1116
05.00 น.
จ.- ศ. 1188 20.00 น. จ.- ศ. สวท. 1026 09.30 น. จ.- ศ. แพร่ ทภ.3 585
05.00 น.
จ.- ศ. FM 103.5 05.00 น. จ.- ศ. พะเยา ทภ.3 FM 107.25 05.00 น. จ.- ศ. พิจิตร ทภ.3 1449 05.00 น. จ.- ส. ลำปาง ทภ.3 FM 107.5 05.00 น. ทุกวัน ลำพูน ทภ.3 FM 107.5 05.00 น. จ.- ศ. ภูเก็ต 1 ปณ. FM89 05.00 น. ทุกวัน สุพรรณบุรี ทภ. 1 1404 20.30 น. ทุกวัน สุราษฎร์ธานี สวท. FM89.75 05.00 น. จ.- ศ. สิงห์บุรี ชุมชน FM99.75 05.30 น. จ.- ศ. อุดรธานี ยานเกราะ 684 19.30 น. จ.- ส.

อุบลราชธานี

ทอ.08 801 05.00 น. ทุกวัน สุโขทัย ทภ.3 828
05.00 น.
จ.- ศ. FM 102.25 04.30 น. ทุกวัน

 
  ความคิดเห็น 3  
 
กุมารน้อย
วันที่ 12 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ