ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
 
nattawan
nattawan
วันที่  26 ก.ย. 2561
หมายเลข  30123
อ่าน  149

     การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คือ การอบรมเจริญความเข้าใจ/ปัญญา  จนกว่าความเข้าใจนั้นทำกิจหน้าที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง  เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรา  และขัดเกลาอกุศลธรรมได้ตามลำดับ

     ศึกษาพระธรรมทำไม!!  เพราะไม่รู้จึงฟังเพื่อสะสมความเข้าใจ  เข้าใจเรื่องที่ฟัง  จะเอาประโยชน์อะไรนอกจากรู้/เข้าใจความจริงตรงตามความเป็นจริง  

     ประโยชน์ของความเข้าใจธรรมะ  คือ  รู้ว่าไม่มีเรา  สิ่งที่มีไม่ใช่เรา  ธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลย  เกิดตามเหตุปัจจัยแล้วดับไป  ชั่วคราวแสนสั้น  ( เพราะไม่รู้จึงเป็นเรา  นำมาซึ่งความทุกข์ )

 

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ