แผ่นใหม่ MP3 ชุด ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๗
 
มศพ.
วันที่  24 ก.ย. 2561
หมายเลข  30116
อ่าน  841

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 

แผ่น MP3 ออกใหม่ 
ชุด

ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๗
*สนทนาธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวม ๖๐ ตอน*

(ตอนที่ ๙๖๑  -  ๑๐๒๐)

ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาบางตอนจากแผ่นดังกล่าวได้ที่นี่

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 961

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 962

------------------

MP3 ชุดดังกล่าวนี้ 
มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้ 
ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
โทรศัพท์หมายเลข  ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ