๒๗ พ.ย.๖๑ เชิญร่วมสนทนา วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ สัญจร จ.สิงห์บุรี
 
มศพ.
วันที่  11 ต.ค. 2561
หมายเลข  30154
อ่าน  824

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

และชมรมบ้านธัมมะ มศพ. 

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม ในหัวข้อ

“…วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ...”

กับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร มศพ.

ณ ห้องประชุมโสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส

อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

วันอังคารที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 

09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน และรับชมการแสดงดนตรีและขับร้องของคณะสังคีตศิลป์ มศพ.
10.00 - 12.00 น. สนทนาธัมมะ (ช่วงเช้า)
12.15 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
12.15 - 13.15 น. รับชมการแสดงดนตรีและขับร้องของคณะสังคีตศิลป์ มศพ. ระหว่างรับประทานอาหาร
13.30 - 15.30 น. สนทนาธัมมะ (ช่วงบ่าย)

 

สำรองที่นั่ง

๐๘๓ ๖๙๙๒๕๘๒, ๐๘๙ ๖๖๖๔๘๐๐

และ ๐๘๑ ๙๔๘๔๗๒๐

 

 

**********************


เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ