ประมวลภาพและเก็บสาระธรรมจากการสนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 13 ส.ค.2561
 
paderm
paderm
วันที่  13 ส.ค. 2561
หมายเลข  29993
อ่าน  3,164

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ประมวลภาพและเก็บสาระธรรมจากการสนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 13 สิงหาคม 2561

 ยูทูป สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 13 ส.ค.2561 

@ ภัย คือ การเกิดดับของธรรมที่เกิดและดับไป ไม่เหลือเลย แล้วเราอยู่ตรงไหน 

 @ เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ คือ เห็นเดี๋ยวนี้ด้วยปัญญา ไม่ใช่ไปนั่งในห้องวิปัสสนา 5 วัน 7 วัน

@ เหมือนไฟไหม้หญ้าในพระวิหารเชตวัน ไม่เดือดร้อนใช่ไหม เพราะเราไม่ใช่หญ้า แต่ที่เดือดร้อนเพราะยึดถือว่าเป็นเรา

 @ ไม่มีเราที่จะขวนขวยไปทำอะไร เพราะมีแล้วในขณะนี้ ธรรมทำหน้าที่ไม่ใช่เรา

@ สะสมความเป็นเรามานาน แต่ก็กำลังสะสมความไม่ใช่เรา จนค่อยๆ เห็นภัยคือ สภาพธรรมในขณะนี้ที่เกิดขึ้นและดับไป

@ ที่ว่าปัญญาน้อย กิเลสมาก ผิดหรือถูก เพราะฉะนั้นพระธรรมที่แสดง 45 พรรษา ก็เพราะสัตว์โลกมีกิเลสมาก ปัญญาน้อย ดังนั้นทุกคำที่ทรงแสดงเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

@ ตอนนี้เริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา อีก 10 ปี ก็เข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา อีก 100 ปี อีกกี่ปี ก็เข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา เพราะความจริงเป็นอย่างนี้ ไม่มีเรามีแต่ธรรม จนกว่าจะมั่นคง

 @ วินัยเป็นธรรม ธรรมก็เป็นวินัย เพราะธรรมวินัยเป็นเครื่องนำออกจากความไม่รู้และกิเลส@ สิ่งที่ง่ายไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าและสิ่งที่ง่ายไม่สามารถดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้

@ ปัญญาไม่ได้เป็นเม็ด ไม่ได้อยู่ในขวด ที่จะรักษาโรคมะเร็ง โรคนั้นโรคนี้ แต่กิเลสทั้งหมดเป็นโรค ปัญญาเท่านั้นที่รักษาโรคกิเลส

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านๆ


  ความคิดเห็น 1  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 13 ส.ค. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 13 ส.ค. 2561

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 13 ส.ค. 2561

น้อมกราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ฯ ด้วยความเคารพยิ่ง และอนุโมทนาในทุกกุศลจิตในกาลครั้งนี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
panasda
วันที่ 13 ส.ค. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 14 ส.ค. 2561

ประทับใจในความจริงที่ได้ฟัง ณ.กาลครั้งหนึ่ง 13 สค. 2561 รพ.พระมงกุฎเกล้า โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

กิเลสก็มากกว่าที่คิดว่ามี

ปัญญาก็น้อยกว่าที่คิดว่ารู้แล้ว

จึงต้องฟังให้มากกว่าที่คิดว่าฟังมากแล้ว

เป็นจริงดังนั้น จริงๆ ค่ะ

กราบท่านอาจารย์
สุจินต์ บริหารวนเขตต์เป็นอย่างสูง ท่านวิทยากร และคณะเจ้าหน้าที่ ทุกท่านค่ะ

ขออนุโมทนาขอบคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 14 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 14 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 14 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
pulit
pulit
วันที่ 17 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 12  
 
kullawat
วันที่ 17 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 13  
 
jaturong
วันที่ 20 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ