ไม่ได้ฟังพระธรรม มืดสนิท
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  8 ส.ค. 2561
หมายเลข  29985
อ่าน  996

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประมวลสารสำคัญ
จากการสนทนาธรรม
ที่โรงแรม ชาน บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

~เราไม่รู้แค่ไหน ก่อนฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้ แต่พอฟังแต่ละคำถึงได้รู้ว่า เราไม่รู้(มานานแสนนานในสังสารวัฏฏ์)

 

~ไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังคำไหนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพื่อน้อมนำไปสู่ความเข้าใจว่าไม่ใช่เรา ซึ่งไม่ง่ายเลย ที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้น ก็ต้องฟังด้วยความเข้าใจว่าแม้ในขณะที่ฟัง ก็ไม่ใช่เรา หนทางนี้จึงเป็นหนทางที่ยากแสนยาก 

 

~ตั้งแต่เกิดมานี้ เป็นเราหมด  แล้วกว่าจะไม่ใช่เราทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งตามปกติ ต้องเป็นผู้ที่ฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่ง  ว่า ไม่มีอะไรที่จะเป็นจริงยิ่งกว่าคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ฟัง

~ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเลย อีกกี่แสนโกฏิกัปป์ข้างหน้าก็มืดสนิท
 
~ไม่ว่าจะเป็นความดี ความชั่ว ความหลง เป็นต้น ทั้งหมด มีปัจจัยจึงจะเกิดเป็นอย่างนั้นได้ และก็ไม่เป็นอย่างอื่นด้วย  จนกว่าทุกอย่างจะไม่ใช่เราอย่างมั่นคง นั่นคือความเป็นผู้ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงเป็นใคร  ทรงสอนอะไร เพื่ออะไร เพื่อให้คนที่ไมเคยจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเลยได้สามารถเข้าใจได้
 
~ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ กับความจริงที่เราพึ่งเริ่มเข้าใจ จะห่างไกลกันสักแค่ไหน
 
~ค่อยๆ ฟัง ค่อยๆ ศึกษา ค่อยๆเข้าใจไปในแต่ละชาติ
 
~ความดีแม้สักนิดเดียว สังเกตได้เลย ว่า เริ่มมีไหม  จากการที่เป็นคนที่ไม่ละเอียด ทำเพื่อคนอื่นไม่ได้แม้แต่สักนิดเดียว  ถ้าความดีเกิดขึ้นจริงๆ นั่นแหละไม่ใช่เขา  แต่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
 
~ฟังธรรม จากการฟังพระพุทธพจน์ เพิ่มความไม่ใช่เราใช่ไหม ทีละเล็กทีละน้อย?   จะขาดการฟังพระธรรมไม่ได้ เพราะเหตุว่าแต่ละคำมีค่ามาก ได้ฟังแล้วไตร่ตรอง เพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น
 
~ตราบใดที่ยังมีความไม่รู้และความติดข้อง  อย่างที่หวังกันอยู่อย่างนี้  ไม่มีทางออกจากสังสารวัฏฏ์เลย  โลภะความติดข้อง ตามไปได้ทุกแห่ง  จนกว่าจะถึงโลกุตตรธรรม   
 
~ทางที่จะทำให้หลงมีมาก  เพราะความไม่รู้สะสมมามากในสังสารวัฏฏ์
 
~โลภะกับอวิชชา(ความไม่รู้)กั้นอยู่ตลอดเวลา ยิ่งเพิ่มความเห็นผิดเข้าไป ยิ่งอันตรายที่สุด ไม่กลับมาเห็นถูกอีกเลย น่ากลัวมาก  
 
~ฟังพระธรรม เพื่อสะสมสำหรับชาติต่อไปๆที่จะรู้ว่าธรรมละเอียดมาก จึงจะได้ประคับประคองให้ตนเองไม่ให้หลงผิด  ผิดแล้วใครจะช่วย  ยากมาก  แม้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาก็ไม่ฟัง
 
~คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด เพื่อเข้าใจถูกต้องว่าใม่ใช่เรา
 
~บอกว่าเรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรที่จะทำให้เรานับถือ พระองค์ทรงสอนอะไรที่จะทำให้เรานับถือ เราไม่ได้ฟังคำของพระองค์เลย  แต่เราตู่ว่าเรานับถือ   ถ้าจะไม่เป็นการตู่พระองค์ เราก็ต้องรู้ว่าพระองค์ทรงสอนว่าอะไรที่เป็นความจริงที่ทำให้เรานับถือ  ต้องเป็นคนที่ตรงมากถึงจะเริ่มรู้ว่า ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้  ไม่รู้มานานด้วย แต่ก็ทรงมีผู้ตรัสรู้   เพราะฉะนั้น คำของผู้ทรงตรัสรู้ เป็นคำจริงทุกคำ
 
~ไม่ใช่เรื่องเหตุบังเอิญที่เราสนใจที่จะฟังพระธรรมหรือมีคนมาบอกให้เราฟัง  แต่ที่มาถึงวันนี้ได้(ที่มีการฟังพระธรรม)ก็เพราะเรามีความสนใจที่จะเข้าใจคำที่เราได้ยินเพิ่มขึ้น ไม่ทิ้งไป  ฟังคำเดียวไม่พอ รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม ๔๕ พรรษา  ถ้าเราบอกว่าเรานับถือพระองค์จริงๆ  เราต้องมีความเข้าใจ  ถ้าไม่เข้าใจ ก็เป็นแต่เพียงพูดแค่นั้นเองว่าเรานับถือ แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรานับถืออะไร ก็ไม่เป็นการสมควรที่จะนับถือโดยไม่รู้  
 
~ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคำจริง  สามารถที่จะเข้าใจได้ และทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วย ทุกอย่างที่พระองค์ตรัสไว้มีทุกกาลสมัย เพราะว่าเป็นความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวง ซึ่งเราจะคิดเองไม่ได้  ต้องอาศัยการฟังคำของพระองค์เท่านั้น.
 


กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 8 ส.ค. 2561 07:50 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 8 ส.ค. 2561 09:07 น.

การเริ่มได้ฟังพระธรรม ได้สั่งสมความเข้าใจถูกเห็นถูก ได้ฟังคำจริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้ ก็รู้ได้ว่าเกิดมาในชาตินี้ไม่สูญเปล่าแน่แล้ว

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 8 ส.ค. 2561 09:28 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
panasda
วันที่ 8 ส.ค. 2561 13:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 8 ส.ค. 2561 20:31 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ฯ ด้วยความเคารพยิ่ง และอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 8 ส.ค. 2561 21:00 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 8 ส.ค. 2561 21:03 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Centella
Centella
วันที่ 9 ส.ค. 2561 16:36 น.

น้อมบูชาพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
napachant
napachant
วันที่ 10 ส.ค. 2561 12:32 น.

               กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 11 ส.ค. 2561 16:56 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 11 ส.ค. 2561 17:49 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Jans
Jans
วันที่ 13 ส.ค. 2561 16:18 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 14 ส.ค. 2561 14:57 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 18 ส.ค. 2561 20:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
kullawat
วันที่ 24 ส.ค. 2561 08:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ