อยากบวชตลอดชีวิต ต้องเตรียมตัวอย่างไร
 
เเจ้ง
วันที่  30 ก.ค. 2561
หมายเลข  29958
อ่าน  685

สวัสดีครับอายุ 19 ปี จบ ม.3 ออกมาอยู่คนเดียวตอนอายุ 18 เช่าห้องทำโรงงานเเล้วเรียนกศน.ไปพรางๆ ไม่ได้คิดจะพึ่งพ่อเเม่เเล้ว ผมไม่ญาติผู้ใหญ่คนไหนที่จะพึ่งพาได้ จะทำอะไรผมต้องพึ่งตัวเอง  ผมคิดอยากจะบวชตลอดชีวิตครับ ตอนอายุ 28-30 ท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าผมอาจจะอายุยังน้อยเเต่ผมคิดอยากจะบวชตลอดชีวิต เป็นจิตใจเบื้องลึกของผมจริงๆครับ เพื่อเป็นบุญในภพชาติๆต่อไป  ผมต้องเตรียมตัวอย่างไรบ่างครับ รบกวนผู้รู้ทุกท่านด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ก.ค. 2561 17:17 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


ควรที่จะได้เข้าใจในคำที่กล่าวถึง ว่า  บวช คือ อะไร?  
บวช  เป็นการเว้นจากความติดข้อง เว้นจากอกุศลทุกอย่าง  เว้นจากความเป็นคฤหัสถ์ทุกประการ  เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่ง คือ เพศบรรพชิต  ผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิต  จะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตจริง ๆ  ซึ่งต้องสละอาคารบ้านเรือน  ญาติสนิทมิตรสหายวงศาคณาญาติ รวมถึงสละทรัพย์สินต่าง ๆ  ที่เคยมีอยู่ด้วย เป็นการสละชีวิตของคฤหัสถ์โดยประการทั้งปวง  นี้คือ ความจริงใจของผู้ที่บวช และที่สำคัญ ท่านเหล่านั้น  ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง    เป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรม   ไม่ใช่การทำตามๆ กันด้วยความไม่รู้

การบวช เป็นเรื่องที่ยากมาก และการยินดีในการบวชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกัน เป็นอันตรายมากทีเดียว ถ้าหากล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ไม่ประพฤติตามพระวินัย เป็นผู้ย่อหย่อน ไม่รักษาพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ขาดความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัย ย่อมเป็นผู้มีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเท่านั้น เมื่อต้องอาบัติแล้ว ไม่กระทำคืนตามพระวินัย ก็เป็นเครื่องกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพาน กั้นการไปสู่สุคติด้วย แทนที่จะได้กระทำกิจที่ควรทำที่จะเป็นที่พึ่งสำหรับตนเอง แต่กลับไปเพิ่มอกุศล เพิ่มความไม่รู้ เพิ่มเหตุที่ไม่ดีให้กับตนเองที่จะทำให้ได้รับผลที่ไม่ดีในอนาคตข้างหน้า เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาเป็นอย่างมากทีเดียว
     บุคคลในครั้งพุทธกาล ท่านได้ฟังพระธรรม ได้เข้าใจพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้เห็นโทษของการอยู่ครองเรือน ว่า คับแคบ (คับแคบด้วยอกุศล คับแคบด้วยกิเลส แน่นไปด้วยกิเลส) มีแต่จะเป็นเครื่องพอกพูนกิเลส ให้หนาแน่นขึ้น แล้วมีอัธยาศัยน้อมไปที่จะขัดเกลากิเลสให้ยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์ จึงสละทุกสิ่งทุกอย่าง สละทรัพย์สมบัติ สละวงศาคณาญาติแล้วออกบวช เป็นบรรพชิต ด้วยความจริงใจ ด้วยความตั้งใจที่จะขัดเกลากิเลสจริง ๆ เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่าง ๆ จนกระทั่งสูงสุดถึงความเป็นพระอรหันต์ นี้คือ การบวชที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง   

ประเด็นที่น่าพิจารณา คือ  ถ้ามีจุดประสงค์ที่จะศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    แม้ เป็นคฤหัสถ์ก็ศึกษาได้ ถ้าเห็นว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งดีมีประโยชน์ เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมและปัญญา  ก็ควรที่จะได้ศึกษาในทันที   ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ทำไมบวช

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เเจ้ง
วันที่ 31 ก.ค. 2561 16:36 น.

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 ส.ค. 2561 16:19 น.

การที่จะสะสมบุญในภพต่อๆไป ต้องเริ่มจากการศึกษาธรรม การฟังธรรมของพระพุทธเจ้า  การเจริญกุศลทุก ๆ ประการ  ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 2 ก.ย. 2561 21:01 น.

คุณแจ้งดูเหมือนจะกำลังกังวลเรื่องชีวิตของตัวเองอนาคตนะครับ มิทราบว่าอยู่จังหวัดอะไรและเคยมีโอกาสได้มาที่มูลนิธิบ้างมั้ยครับ อายุยังน้อยถ้ามาที่มูลนิธิเผื่อเจอเพื่อนธรรมะในวัยเดียวกัน+ช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันได้นะครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ