หนังสือเล่มใหม่ ... ทำไมบวช
 
มศพ.
วันที่  15 ก.ค. 2561
หมายเลข  29909
อ่าน  1,444

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

หนังสือเล่มใหม่

" ทำไมบวช "

โดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

" พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง บริสุทธิ์อย่างยิ่ง เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด  ซึ่งถ้าชาวพุทธไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษา  ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงได้เลย เมื่อไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็เป็นเหตุให้ทำในสิ่งที่ผิดตามๆกันไป  จะเห็นได้ว่าความผิดแม้เพียงเล็กน้อย ก็นำไปสู่ความผิดต่อๆไปยิ่งขึ้น เป็นโทษเท่านั้น   เพราะเหตุว่าไม่รู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว    แม้แต่ในเรื่องของการบวช  ถ้าไม่รู้ว่าบวชคืออะไร แล้วบวชหรือสนับสนุนให้มีการบวช ก็ผิดตั้งแต่ต้น เพราะเหตุว่าการบวช เป็นการสละชีวิตของคฤหัสถ์ทุกประการ สละทรัพย์สินเงินทอง วงศาคณาญาติ เพื่อมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่ง ต้องสำหรับผู้ที่ได้เข้าใจพระธรรมแล้วรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่งได้ อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา มีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ใช่คฤหัสถ์ขัดเกลากิเลสตั้งแต่ตื่นจนหลับ   ถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้ว   การบวชก็เป็นบาป   เพราะเหตุว่า ทำไปด้วยความไม่รู้และไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้   เป็นโทษอย่างยิ่ง

หนังสือ  “ทำไมบวช”   จึงเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะทำให้ชาวพุทธได้มีความเข้าใจว่า บวชคืออะไร  เพื่ออะไร และสำหรับใคร   ทำดีโดยไม่ต้องบวชได้หรือไม่  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง "  

 


หากท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือเล่มนี้ โปรดติดต่อ 
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
เลขที่ ๑๗๔ / ๑ ถนนเจริญนคร  ๗๘
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘๐๒๓๙

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ขอเชิญคลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf จากหัวข้อนี้

 ทำไมบวช

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 16 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panasda
วันที่ 16 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
วันที่ 16 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 17 ก.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ