ความมืดในหทัยของหมู่สัตว์ทั้งหลาย
 
nattawan
nattawan
วันที่  18 ก.ค. 2561
หมายเลข  29925
อ่าน  268

 

   การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเพื่อทรงแสดงธรรมะ  เพื่อประกาศความจริงให้สัตว์โลกผู้ที่สะสมมาที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจความจริง  และการที่จะเข้าใจความจริงผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สะสมเหตุที่ดีมาแล้วและเห็นประโยชน์ของพระธรรม

     ความเป็นผู้ตรงเป็นแกนสำคัญที่จะนำไปสู่การเข้าใจธรรมะตรงตามความเป็นจริง  ต้องเข้าใจและไม่ประมาทแม้แต่คำเดียว  เดี๋ยวนี้มีธรรมะ  เข้าใจแค่ไหน??  เพราะฉะนั้นฟังธรรมไม่ว่าเมื่อไหร่เวลาไหนเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟัง  ต้องฟังอีกนานเพื่อที่จะสามารถค่อยๆ เข้าใจขึ้นถึงการเกิดดับของสภาพธรรมขณะนี้ได้โดยความเป็นอนัตตา  ค่อยๆ มั่นคงว่าไม่ใช่เรา  ไม่มีเรา  ชั่วคราว  แสนสั้น  ไม่ยั่งยืน

     อยากหมดกิเลสเท่าไหร่ก็หมดไม่ได้  เพราะกิเลสหมดไม่ได้ด้วยความอยาก

     ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา  แต่ไม่อิสระเลยเพราะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย

     ความมืดในหทัยของหมู่สัตว์ทั้งหลาย  สว่างขึ้นด้วยความเข้าใจขึ้นถึงสิ่งที่กำลังมีขณะนี้(ซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้มาแสนนาน)

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
thilda
วันที่ 27 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ