เหตุใกล้ที่ทำให้บุคคลเริ่มสนใจธรรมคืออะไรหรือครับ
 
rawat16
rawat16
วันที่  14 ก.ค. 2561
หมายเลข  29906
อ่าน  489

  สมมุติว่าบุคคลหนึ่ง ในใจของเขาไม่มีมูลเหตุที่สนใจธรรมอยู่เลย  แต่และแล้วต่อไปในกาลข้างหน้าบุคคลนั้นก็ได้สนใจธรรมขึ้นมา และได้ทำ อมรม เจริญ ต่อยอดเป็นมูลเหตุสืบไป  จนบุคคลนั้นถึงที่สุดแห่งทุกข์  จึงขอถามว่าอะไรหนอคือเหตุใกล้ให้บุคคลนี้เข้ามาสนใจธรรมครับ

 

หวังว่าคำถามนี้จะเป็นประโยชน์สืบต่อไปครับ _/\_  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 ก.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การได้พบกัลยาณมิตร ผู้ที่เข้าใจพระธรรม ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่เคยฟัง ได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐ

   ผู้ที่เป็นมิตร มิตร คือ ผู้ที่หวังดี ให้สิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ เป็นไปเพื่อเจริญขึ้นในกุศลธรรม เป็นต้น มิตรดี เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์    ไม่ใช่กึ่งหนึ่ง ก็ต้องเข้าใจก่อนว่า      พรหมจรรย์ หมายถึง ความประพฤติที่ประเสริฐ โดยนัยนี้ มุ่งหมายถึง การอบรมเจริญปัญญาที่เป็นไปในการดับกิเลส คือ อริยมรรคมีองค์ 8 หรือ เจริญสติปัฏฐาน ซึ่ง หากไม่มีมิตรดี คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสรู้ความจริงรู้สภาพธรรมในขณะนี้ ที่เป็นการเจริญสติปัฏฐาน อริยมรรคมีองค์ 8 และทรงแสดง ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงแล้ว ต่อให้จะมีความพยายามด้วยตนเองอย่างไร สัตว์โลกก็ไม่สามารถรู้ได้ แต่ เพราะอาศัยมิตรดี คือ พระพุทธเจ้า และ ทรงแสดงหนทางดับกิเลส คือ อริยมรรคมีองค์ 8 สัตว์โลก จึงอบรมเจริญปัญญาดับกิเลสได้ เพราะฉะนั้น มิตรดี มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น จึงไม่ใช่เพียงกึ่งหนึ่งของการบรรลุธรรม (พรหมจรรย์) แต่ เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ คือ เป็นเหตุให้บรรลุธรรม ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
rawat16
rawat16
วันที่ 14 ก.ค. 2561

ขอบคุณครับ _/\_

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ก.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 ผู้ที่จะได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมสะสมปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกนั้น  มีเป็นส่วนน้อยมาก  น้อยมากจริงๆ   เทียบส่วนไม่ได้เลยกับผู้ที่ไม่ได้ศึกษา    การที่จะเป็นผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรม  มีศรัทธาเห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงนั้น   ต้องเป็นผู้เคยได้สะสมเหตุที่ดีมาแล้ว   เคยเห็นประโยชน์ของพระธรรม เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในอดีต  จึงเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูล    หรือ  ผันให้ผู้นั้นได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรมจากผู้ที่มีปัญญาที่กล่าวคำจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เกื้อกูลให้ได้สะสมปัญญาต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่จะรู้ได้ยากมาก      แต่ถ้าไม่ได้สะสมเหตุที่ดีมา ไม่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม  ก็จะเป็นผู้ไม่รู้ต่อไป  ก็เป็นผู้ต้องท่องเที่ยววนเวียนต่อไปในสังสารวัฏฏ์    ไม่พ้นไปทุกข์ทั้งปวง   และอาจจะมีความเห็นผิดที่มีกำลังมากทำอกุศลกรรมหนักๆ  ก็ได้  ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนจริงๆ  

ที่น่าพิจารณาคือ ในฐานะที่เราเกิดมาอยู่ร่วมกับผู้อื่น  การมีโอกาสได้แนะนำให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังว่า พระธรรม   มีคุณประโยชน์อย่างไร  ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดี  เพราะถ้าเขาได้สะสมเหตุที่ดีมาแล้ว    อาจจะฉุกคิดขึ้นได้และมีศรัทธาที่จะฟังที่จะศึกษาต่อไป ก็เป็นได้  ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
rawat16
rawat16
วันที่ 14 ก.ค. 2561

ขอบคุณครับ _/\_

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 15 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 16 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
kullawat
วันที่ 17 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 17 ก.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
tong9999
tong9999
วันที่ 21 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 26 ก.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 1 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 ส.ค. 2561

เหตุที่ทำให้สนใจธรรม  คืออยู่ในประเทศที่สมควร  ได้คบสัตบุรุษ  ตั้งตนไว้ชอบ และความเป็นผู้เคยทำบุญแต่ปางก่อน

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 14 ส.ค. 2561

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ต่ออินเทอร์เน็ตไปที่ google พิมพ์ บ้านธัมมะ กด Enter 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 17 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ