เหตุใกล้ที่ทำให้บุคคลเริ่มสนใจธรรมคืออะไรหรือครับ
 
rawat16
rawat16
วันที่  14 ก.ค. 2561
หมายเลข  29906
อ่าน  412

  สมมุติว่าบุคคลหนึ่ง ในใจของเขาไม่มีมูลเหตุที่สนใจธรรมอยู่เลย  แต่และแล้วต่อไปในกาลข้างหน้าบุคคลนั้นก็ได้สนใจธรรมขึ้นมา และได้ทำ อมรม เจริญ ต่อยอดเป็นมูลเหตุสืบไป  จนบุคคลนั้นถึงที่สุดแห่งทุกข์  จึงขอถามว่าอะไรหนอคือเหตุใกล้ให้บุคคลนี้เข้ามาสนใจธรรมครับ

 

หวังว่าคำถามนี้จะเป็นประโยชน์สืบต่อไปครับ _/\_


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 ก.ค. 2561 19:50 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การได้พบกัลยาณมิตร ผู้ที่เข้าใจพระธรรม ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่เคยฟัง ได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐ

   ผู้ที่เป็นมิตร มิตร คือ ผู้ที่หวังดี ให้สิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ เป็นไปเพื่อเจริญขึ้นในกุศลธรรม เป็นต้น มิตรดี เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์    ไม่ใช่กึ่งหนึ่ง ก็ต้องเข้าใจก่อนว่า      พรหมจรรย์ หมายถึง ความประพฤติที่ประเสริฐ โดยนัยนี้ มุ่งหมายถึง การอบรมเจริญปัญญาที่เป็นไปในการดับกิเลส คือ อริยมรรคมีองค์ 8 หรือ เจริญสติปัฏฐาน ซึ่ง หากไม่มีมิตรดี คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสรู้ความจริงรู้สภาพธรรมในขณะนี้ ที่เป็นการเจริญสติปัฏฐาน อริยมรรคมีองค์ 8 และทรงแสดง ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงแล้ว ต่อให้จะมีความพยายามด้วยตนเองอย่างไร สัตว์โลกก็ไม่สามารถรู้ได้ แต่ เพราะอาศัยมิตรดี คือ พระพุทธเจ้า และ ทรงแสดงหนทางดับกิเลส คือ อริยมรรคมีองค์ 8 สัตว์โลก จึงอบรมเจริญปัญญาดับกิเลสได้ เพราะฉะนั้น มิตรดี มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น จึงไม่ใช่เพียงกึ่งหนึ่งของการบรรลุธรรม (พรหมจรรย์) แต่ เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ คือ เป็นเหตุให้บรรลุธรรม ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
rawat16
rawat16
วันที่ 14 ก.ค. 2561 20:12 น.

ขอบคุณครับ _/\_

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ก.ค. 2561 23:13 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 ผู้ที่จะได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมสะสมปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกนั้น  มีเป็นส่วนน้อยมาก  น้อยมากจริง ๆ   เทียบส่วนไม่ได้เลยกับผู้ที่ไม่ได้ศึกษา    การที่จะเป็นผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรม  มีศรัทธาเห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงนั้น   ต้องเป็นผู้เคยได้สะสมเหตุที่ดีมาแล้ว   เคยเห็นประโยชน์ของพระธรรม เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในอดีต  จึงเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูล    หรือ  ผันให้ผู้นั้นได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรมจากผู้ที่มีปัญญาที่กล่าวคำจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เกื้อกูลให้ได้สะสมปัญญาต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่จะรู้ได้ยากมาก      แต่ถ้าไม่ได้สะสมเหตุที่ดีมา ไม่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม  ก็จะเป็นผู้ไม่รู้ต่อไป  ก็เป็นผู้ต้องท่องเที่ยววนเวียนต่อไปในสังสารวัฏฏ์    ไม่พ้นไปทุกข์ทั้งปวง   และอาจจะมีความเห็นผิดที่มีกำลังมากทำอกุศลกรรมหนัก ๆ  ก็ได้  ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนจริง ๆ  

ที่น่าพิจารณาคือ ในฐานะที่เราเกิดมาอยู่ร่วมกับผู้อื่น  การมีโอกาสได้แนะนำให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังว่า พระธรรม   มีคุณประโยชน์อย่างไร  ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดี  เพราะถ้าเขาได้สะสมเหตุที่ดีมาแล้ว    อาจจะฉุกคิดขึ้นได้และมีศรัทธาที่จะฟังที่จะศึกษาต่อไป ก็เป็นได้  ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
rawat16
rawat16
วันที่ 14 ก.ค. 2561 23:59 น.

ขอบคุณครับ _/\_

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 15 ก.ค. 2561 06:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 16 ก.ค. 2561 08:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
kullawat
วันที่ 17 ก.ค. 2561 08:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 17 ก.ค. 2561 16:13 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
tong9999
tong9999
วันที่ 21 ก.ค. 2561 19:15 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 26 ก.ค. 2561 05:46 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 1 ส.ค. 2561 00:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 2 ส.ค. 2561 17:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 ส.ค. 2561 16:26 น.

เหตุที่ทำให้สนใจธรรม  คืออยู่ในประเทศที่สมควร  ได้คบสัตบุรุษ  ตั้งตนไว้ชอบ และความเป็นผู้เคยทำบุญแต่ปางก่อน

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 14 ส.ค. 2561 13:47 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ต่ออินเทอร์เน็ตไปที่ google พิมพ์ บ้านธัมมะ กด Enter 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 17 ส.ค. 2561 20:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ