ความจริงเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง
 
nattawan
nattawan
วันที่  14 ก.ค. 2561
หมายเลข  29905
อ่าน  306

     ไม่ว่าอะไรปรากฏจิตกำลังรู้สิ่งนั้น  ถ้าจิต(ธาตุรู้)ไม่มี  อะไรก็ไม่ปรากฏ

     พระธรรมทั้งหมดไม่ใช่สำหรับสวด  แต่ทุกคำสำหรับเข้าใจ

     ความจริงเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง (เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับทั้งหมดไม่เหลือเลย) เพราะหลงเข้าใจว่าเป็นเราทุกชาติตั้งแต่เกิดจนตาย

     คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ทำให้คนหลง  ไม่ทำให้คนมัวเมา  แต่ให้รู้ความจริง  เพราะว่ากำลังมีความจริงที่พิสูจน์ได้เข้าใจได้ทุกคำ

     กำลังฟังธรรมะเข้าใจ  ค่อยๆ พ้นจากความมืด  จากอันธพาลเป็นกัลยาณปุถุชน  จนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นอริยบุคคล

     รู้จักธรรมะเมื่อไหร่  เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้น  เพราะการกราบแต่ละครั้งมีเหตุมีผล  กราบอะไร  กราบใคร  เพราะอะไร

     ฟังธรรมด้วยความเคารพ  ทุกคำต้องเข้าใจไม่ใช่แค่ฟังแล้วผ่านไป  ทุกคำแสดงเหตุผลละเอียดล้ำลึกกระจ่างชัดเจนว่าทุกอย่างไม่มีเรา

     คนที่เข้าใจธรรมะย่อมไม่หวั่นไหว  เพราะเหตุดีย่อมนำมาซึ่งผลดี

 

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 26 ก.ค. 2561

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ