ความจริงเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง
 
nattawan
nattawan
วันที่  14 ก.ค. 2561
หมายเลข  29905
อ่าน  282

     ไม่ว่าอะไรปรากฏจิตกำลังรู้สิ่งนั้น  ถ้าจิต(ธาตุรู้)ไม่มี  อะไรก็ไม่ปรากฏ

     พระธรรมทั้งหมดไม่ใช่สำหรับสวด  แต่ทุกคำสำหรับเข้าใจ

     ความจริงเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง (เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับทั้งหมดไม่เหลือเลย) เพราะหลงเข้าใจว่าเป็นเราทุกชาติตั้งแต่เกิดจนตาย

     คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ทำให้คนหลง  ไม่ทำให้คนมัวเมา  แต่ให้รู้ความจริง  เพราะว่ากำลังมีความจริงที่พิสูจน์ได้เข้าใจได้ทุกคำ

     กำลังฟังธรรมะเข้าใจ  ค่อย ๆ พ้นจากความมืด  จากอันธพาลเป็นกัลยาณปุถุชน  จนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นอริยบุคคล

     รู้จักธรรมะเมื่อไหร่  เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้น  เพราะการกราบแต่ละครั้งมีเหตุมีผล  กราบอะไร  กราบใคร  เพราะอะไร

     ฟังธรรมด้วยความเคารพ  ทุกคำต้องเข้าใจไม่ใช่แค่ฟังแล้วผ่านไป  ทุกคำแสดงเหตุผลละเอียดล้ำลึกกระจ่างชัดเจนว่าทุกอย่างไม่มีเรา

     คนที่เข้าใจธรรมะย่อมไม่หวั่นไหว  เพราะเหตุดีย่อมนำมาซึ่งผลดี

 

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 26 ก.ค. 2561

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ