ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม ที่บ้านธัมมะ ลำพูน ๑๗ - ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑
 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29813
อ่าน  210
ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม
 ที่ บ้านธัมมะ ลำพูน
 
โดย
ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และคณะวิทยากรมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 
วันอังคารที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๑
ช่วงบ่าย  ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
 
 วันพุธที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑
ช่วงเช้า  ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ช่วงบ่าย  ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
  
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ช่วงเช้า  ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
 
ณ บ้านธัมมะ ลำพูน
 
 
 
 
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
ลำพูน  คุณสุทธิพงศ์  โทร. ๐๘๑-๘๓๒ ๐๕๗๗
 
กรุงเทพฯ  คุณเดือนฉาย  โทร. ๐๘๑-๘๖๓ ๕๔๕๒


ทำดี และศึกษาพระธรรม 
 ...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกๆ ท่าน...
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nantafongchan
nantafongchan
วันที่ 12 มิ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ