อาสาฬหบูชา เชิญร่วมสนทนาธรรม ๒๗ ก.ค.๖๑
 
มศพ.
วันที่  16 ก.ค. 2561
หมายเลข  29913
อ่าน  762

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ขอเชิญร่วมการสนทนาธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรฯ

โดยมีรายการดังนี้

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ก.ค.๖๑

๐๙:๐๐-๑๒:๐๐น. สนทนาพระธรรมวินัย

๑๒:๐๐-๑๔:๐๐น  เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

๑๔:๐๐-๑๖:๐๐น  สนทนาเรื่องการปฏิบัติธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ..มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทร ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙ เลขที่ 174/1 ซ. เจริญนคร 78 บุคคโล ธนบุรี กทม 10600

 

กรุณาจอดรถภายนอกมูลนิธิฯ

 

*************


Tag  อาสาฬหบูชา
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ