๑๗ - ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่ บ้านธัมมะลำพูน - โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
 
มศพ.
วันที่  27 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29859
อ่าน  834
ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม  
กับอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และคณะวิทยากรมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ที่จังหวัดลำพูน และ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีกำหนดการดังนี้
................
วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 
สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ ลำพูน
เลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๘ บ้านใหม่สันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
 

 
วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.  -  ๑๖.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
สนทนา วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000
ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 

สนใจโปรดติดต่อ

กรุงเทพฯ : คุณเดือนฉาย ๐๘๑ ๘๖๓๕๔๕๒

ลำพูน-เชียงใหม่ : คุณสุทธิพงศ์ ๐๘๑ ๘๓๒๐๕๗๗

 
ทำดี และศึกษาพระธรรม 
 ...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกๆ ท่าน...
 
 

 

****************


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 1 ก.ค. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 10 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ