บุญเหนือบุญ
 
nattawan
nattawan
วันที่  11 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29810
อ่าน  538

 

   ไม่มีเรื่องบังเอิญในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย

     ผู้ได้ฟังพระธรรมเป็นผู้มีบุญ  ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจจะไม่เห็นว่าเป็นบุญ  บุญเหนือบุญคือการได้ทำบุญมาในกาลก่อน  บุญที่ประกอบด้วยปัญญา  สะสมการฟังธรรม  สะสมความเข้าใจมาแล้ว  จึงได้ฟังได้เข้าใจธรรมะ

     จะกังวลว่ารักตนไม่รักตนทำไม  ให้เข้าใจว่าไม่มีตน  ไม่มีเราถูกต้องกว่า

     ผู้รักตนจริงๆ คือไม่กระทำอกุศลกรรม

     ขณะใดที่เข้าใจธรรมะ  ขณะนั้นสุจริตแล้ว  ขณะที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นสุจริต

     รู้ด้วยสัญญา  วิญญาณ  หรือปัญญา?  อีกนานไหมกว่าจะเข้าใจตัวธรรมะจริงๆ

     กว่าปัญญาจะค่อยๆ เข้าใจท่ามกลางโลภะและอวิชชาที่สะสมมานาน  เจริญกุศลท่ามกลางอกุศล  ฟังธรรมแล้วเข้าใจ  หนทางเดียว  หนทางนี้จะทำให้เข้าใจขึ้น

     ทุกข์ภัยในสังสารวัฏมีมาก  ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้นอกจากพระรัตนตรัย

     ชาวพุทธ คือ ผู้ที่เข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังธรรม  จะเข้าใจได้ไหม  หนทางเดียวคือฟังจนกว่าจะเข้าใจได้ถูกต้องโดยความไม่ใช่ตัวตน

     เชื่อว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีจริง  เขื่อว่าเห็นต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัย  ค่อยๆ ฟังค่อยๆ เข้าใจจนกว่าปัญญาสามารถละความไม่รู้  สภาพธรรมตามความเป็นจริงปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วเท่านั้น  ถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะไปพากเพียรสักเท่าใดก็ไม่ใช่หนทางที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจริงๆ เห็นเพียงเห็น  ไม่ใช่เราเห็น  ขณะที่เห็นก็สามารถเห็นในความเป็นธาตุรู้  ขณะนั้นปรากฏให้เห็นว่านี่คือธาตุรู้  ธาตุรู้มีแต่ความเข้าใจในธาตุรู้ยังไม่ประจักษ์แจ่มแจ้ง  เพราะไม่เคยรู้เลยว่ากำลังเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้น  ไม่ใช่คิดเรื่องราวใดๆ ทั้งสิ้น

     ถ้าไม่เข้าใจธรรมะทีละหนึ่งจะไม่สามารถละความเป็นเรา

     ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จะไม่รู้เลยว่าไม่มีเราและไม่ใช่ของเราด้วย  เป็นธรรมะทั้งหมด  สิ่งที่มีสภาวะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  เกิดตามปัจจัยแล้วดับไม่เหลือ  ไม่กลับมาอีกเลย  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร  แต่เพราะไม่รู้จึงยึดถือสิ่งที่มีว่าเป็นเรา

     คิดในสิ่งที่ยังไม่เกิด  กับเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขณะนี้  อะไรเป็นประโยชน์กว่ากัน???

     กราบบูชาคุณท่านอ. สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 12 มิ.ย. 2561

ธรรมทั้งหลายมีจริงอยู่ทุกขณะ ไม่มีเรา ไม่มีเขา เกิดดับตามเหตุตามปัจจัย

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thilda
วันที่ 12 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 มิ.ย. 2561

คิดในสิ่งที่ยังไม่เกิด กับเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขณะนี้ อะไรเป็นประโยชน์กว่ากัน???

...ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะค่ะ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 13 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 14 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 14 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
peem
วันที่ 15 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
peem
วันที่ 15 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ