ทุกอย่างเป็นธรรมะเพียงชั่วคราว
 
nattawan
nattawan
วันที่  15 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29818
อ่าน  446

 

   ไม่มีใครจะไม่ทุกข์  ทุกข์ทุกชาติ  ทุกข์เพราะกิเลสถ้าไม่มีปัญญา  ปัญญาประเสริฐเพราะรู้ว่าไม่ใช่เรา  ทุกอย่างเป็นธรรมะเพียงชั่วคราว

     ตราบใดที่ยังเป็นเรา  ก็ไม่ละอายในความเป็นเรา

     เพลิดเพลินในอกุศลธรรมก็ไม่รู้  กินอาหารอร่อยจะเป็นอกุศลได้อย่างไร  ที่ไม่เข้าใจเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลหรืออกุศล

     รู้ว่าโกรธไม่ดี  พยายามฝึกที่จะไม่โกรธ  แต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เรา  พยายามมีจริง  โกรธมีจริง  พยายามไม่ใช่เรา  โกรธไม่ใช่เรา  เป็นธรรมะ  เป็นอนัตตา  บังคับบัญชาไม่ได้  ต้องไม่ลืมความจริงเปลี่ยนไม่ได้เลย  ฟังธรรมให้เข้าใจเท่านั้น  ไม่ใช่เราพยายามเข้าใจ

     อยู่ในสังสารวัฏมานานแสนนาน  ถ้ายังคงไม่รู้ต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหมดสิ้นได้  เป็นตัวตนที่จะหาทางออก  ไม่พบหรอกเพราะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ต้องฟังคำของพระองค์ผู้พ้นแล้ว  ไม่มีเรา  เป็นเพียงธรรมะที่เกิดดับไม่เหลือเลย  ฟังจนกว่าจะเป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะ  ไม่ใช่เรา

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 17 มิ.ย. 2561

   ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 20 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ