Print 
เมื่อไม่รู้จึงเป็นเรา เป็นของเรา
 
nattawan
nattawan
วันที่  12 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29814
อ่าน  325

     โลภะไม่เคยละเว้นอะไรเลยนอกจากโลกุตรธรรม

     โลภะ/ราคะ คือ ความติดข้อง  ยินดีพอใจ  ขณะโลภะเกิดก็ปิดกั้นคุณความดีไม่ให้เป็นไป

     ผู้ไม่รู้ ติดข้องทั้งวัน แต่ไม่รู้เลย  โลภะพาไปทุกแห่ง  ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้  สัตว์โลกไม่มีวันรู้ความจริงในสิ่งที่ถูกปกปิดไว้สนิทแน่น คือ เห็นก็ไม่รู้  ได้ยินก็ไม่รู้

     ความเข้าใจละความติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏ  แต่เพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด  จึงติดข้อง

     ธรรมะในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง เข้าใจได้โดยยาก  ขณะนี้เป็นธรรมะ  กำลังมี แต่ไม่รู้  แล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกก็ไม่รู้  

     ธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เหลือเลย  ไม่กลับมาอีกเลย  เมื่อไม่รู้จึงเป็นเรา  เป็นของเรา  ยึดถือสภาพธรรมะอย่างเหนียวแน่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด

     ฟังธรรมเพื่อให้รู้ให้เข้าใจว่าไม่มีเรา  ไม่ใช่ของเรา  แต่เป็นธรรมะ  ค่อย ๆ มั่นคงขึ้นว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริง  ธรรมะเกิดแล้วดับ  ค่อย ๆ รู้ความจริงจากคำของผู้ทรงประจักษ์แจ้งโดยประการทั้งปวง

     ธรรมะ  จากไม่มี  แล้วมี  แล้วหามีไม่  มีเราที่ไหน??  อวิชชาความไม่รู้ ทำให้ไม่สามารถเข้าใจความจริง

     มรดกที่ล้ำค่าประเสริฐสุดของชาวพุทธ คือ พระธรรมซึ่งยากและลึกซึ้งอย่างยิ่ง  

     การฟังพระธรรมเป็นความดี  เพราะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วด้วยพระปัญญาคุณ  ทุกคำมีค่า  ประมาทไม่ได้  กว่าจะเข้าใจจริง ๆ มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง  ต้องฟังด้วยความเคารพ  ไตร่ตรองจนมีความเข้าใจถูก เป็นปัญญาของตนเอง  มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  คือความเข้าใจพระธรรมจริง ๆ  จึงจะเห็นพระองค์  "ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นเห็นเรา"  รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจคำจริงแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดง

 

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 01:17 น.

ธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เหลือเลย ไม่กลับมาอีกเลย เมื่อไม่รู้จึงเป็นเรา เป็นของเรา ยึดถือสภาพธรรมะอย่างเหนียวแน่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด

...อนุโมทนาในกุศลวิริยะค่ะ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 17:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 10:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 10:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 20:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 15:15 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 20:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 20:33 น.

ฟังธรรมเพื่อให้รู้ให้เข้าใจว่าไม่มีเรา ไม่ใช่เรา แต่เป็นธรรมะ จากไม่มี  แล้วมีแล้วหามีไม่ 

อวิชชาความไม่รู้  ทำให้ไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ