เมื่อไม่รู้จึงเป็นเรา เป็นของเรา
 
nattawan
nattawan
วันที่  12 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29814
อ่าน  608

 

   โลภะไม่เคยละเว้นอะไรเลยนอกจากโลกุตรธรรม

     โลภะ/ราคะ คือ ความติดข้อง  ยินดีพอใจ  ขณะโลภะเกิดก็ปิดกั้นคุณความดีไม่ให้เป็นไป

     ผู้ไม่รู้ ติดข้องทั้งวัน แต่ไม่รู้เลย  โลภะพาไปทุกแห่ง  ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้  สัตว์โลกไม่มีวันรู้ความจริงในสิ่งที่ถูกปกปิดไว้สนิทแน่น คือ เห็นก็ไม่รู้  ได้ยินก็ไม่รู้

     ความเข้าใจละความติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏ  แต่เพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด  จึงติดข้อง

     ธรรมะในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง เข้าใจได้โดยยาก  ขณะนี้เป็นธรรมะ  กำลังมี แต่ไม่รู้  แล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกก็ไม่รู้  

     ธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เหลือเลย  ไม่กลับมาอีกเลย  เมื่อไม่รู้จึงเป็นเรา  เป็นของเรา  ยึดถือสภาพธรรมะอย่างเหนียวแน่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด

     ฟังธรรมเพื่อให้รู้ให้เข้าใจว่าไม่มีเรา  ไม่ใช่ของเรา  แต่เป็นธรรมะ  ค่อยๆ มั่นคงขึ้นว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริง  ธรรมะเกิดแล้วดับ  ค่อยๆ รู้ความจริงจากคำของผู้ทรงประจักษ์แจ้งโดยประการทั้งปวง

     ธรรมะ  จากไม่มี  แล้วมี  แล้วหามีไม่  มีเราที่ไหน??  อวิชชาความไม่รู้ ทำให้ไม่สามารถเข้าใจความจริง

     มรดกที่ล้ำค่าประเสริฐสุดของชาวพุทธ คือ พระธรรมซึ่งยากและลึกซึ้งอย่างยิ่ง  

     การฟังพระธรรมเป็นความดี  เพราะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วด้วยพระปัญญาคุณ  ทุกคำมีค่า  ประมาทไม่ได้  กว่าจะเข้าใจจริงๆ มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง  ต้องฟังด้วยความเคารพ  ไตร่ตรองจนมีความเข้าใจถูก เป็นปัญญาของตนเอง  มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  คือความเข้าใจพระธรรมจริงๆ   จึงจะเห็นพระองค์  "ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นเห็นเรา"  รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจคำจริงแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดง

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 มิ.ย. 2561

ธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เหลือเลย ไม่กลับมาอีกเลย เมื่อไม่รู้จึงเป็นเรา เป็นของเรา ยึดถือสภาพธรรมะอย่างเหนียวแน่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด

...อนุโมทนาในกุศลวิริยะค่ะ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 13 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 14 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 14 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 14 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 21 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 22 มิ.ย. 2561

ฟังธรรมเพื่อให้รู้ให้เข้าใจว่าไม่มีเรา ไม่ใช่เรา แต่เป็นธรรมะ จากไม่มี  แล้วมีแล้วหามีไม่ 

อวิชชาความไม่รู้  ทำให้ไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ