Print 
ไฟ ๑๑ กอง
 
สิริพรรณ
วันที่  18 พ.ค. 2561
หมายเลข  29745
อ่าน  213

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙

ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑  
๘. อาทิตตชาดก ว่าด้วยการให้ทานกับการรบ

มีข้อความส่วนหนึ่งในอรรถกถาอาทิตตชาดก ว่าด้วย การให้ทานกับการรบ  ว่า

บทว่า ชราย มรเณน จ นี้เป็นเพียงหัวข้อเทศนา. แต่โดยอรรถ โลก คือเบญจขันธ์นั้น ชื่อว่า ถูกไฟ ๑๑ กอง เผาผลาญแล้ว.  บทว่า นีหเรเถว ความว่า เพราะเหตุนั้นโลก คือเบญจขันธ์ถูกไฟ ๑๑ กอง เผาผลาญอยู่เช่นนี้ บุคคลต้องนำออกด้วยการตั้งใจให้บริขารทาน ต่างโดยทานวัตถุ ๑๐ อย่างเท่านั้น. ทานที่ให้แล้วจะน้อย หรือมากก็ตามนั้น ชื่อว่า เป็นการนำออกดีแล้ว.   

ขอเรียนถามวิทยากรทั้งสองท่านว่า  ไฟ ๑๑ กอง มีความละเอียดอย่างไรคะ 
กราบขอบพระคุณและอนุโมทนากุศลล่วงหน้าค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 พ.ค. 2561 16:46 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๓
(อาทิตตปริยายสูตร)

ร้อนเพราะไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ


ร้อนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ อุปายาส

-----------------------------

ตราบใดที่ยังมีความไม่รู้ และ ความติดข้อง อยู่  ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป มีสภาพธรรมเกิดขึ้นเป็นไป   ยังไม่พ้นไปจากความเร่าร้อนด้วยกิเลสประการต่างๆ มีความติดข้องต้องการ เป็นต้น  และ เพราะยังมีการเกิดอยู่ ก็ยังมีความเร่าร้อนประการต่างๆอีกมากมาย เป็นทุกข์ในสังสารวัฏฏ์  ทั้งความชรา  ความตาย  ความเศร้าโศก ความคร่ำครวญพิไรรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ  ความคับแค้นใจ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 21 พ.ค. 2561 21:23 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pulit
วันที่ 22 พ.ค. 2561 12:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประสาน
วันที่ 23 พ.ค. 2561 05:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 23 พ.ค. 2561 15:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
panasda
วันที่ 27 พ.ค. 2561 19:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 19:51 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ