ภาพธรรมเตือนใจ..พุทธศาสนิกชนควรมั่นคงในกรรมและผลของกรรม
 
paderm
paderm
วันที่  23 เม.ย. 2561
หมายเลข  29678
อ่าน  1,149

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาัสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พุทธศาสนิกชนควรมั่นคงในกรรมและผลของกรรม

พระเจ้าทันใจ หลวงพ่อทันใจ ที่เป็นพระพุทธรูป แท้ที่จริงแล้ว ควรจะมีความเข้าใจถูกว่า พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมา เพื่อพุทธศาสนิกชน น้อมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริง ซึ่งจะน้อมระลึกได้ ก็ด้วยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว มิใช่เพื่อขอ อ้อนวอน เพราะ พระพุทธองค์มิได้มุ่งหมายต้องการดอกมะลิร้อยพวง พันพวง แสนพวง หรือ ให้สัตว์โลกได้สิ่งที่ปรารถนาต้องการ  เพราะแม้จะมีทรัพย์มากเท่าใด ก็ยิ่งนำมาซึ่งทุกข์สำหรับผู้ไม่มีปัญญา ไม่มีความเข้าใจพระธรรม ซึ่ง พระพุทธเจ้าปรารถนาให้สัตว์โลกออกจากทุกข์ ด้วยการให้สัตว์โลกมีความเข้าใจถูก เกิดปัญญา อันเกิดจากศึกษาพระธรรมของพระองค์

  ดังนั้น การได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ ลาภ ยศ สรรเสริญสุข ย่อมมีเหตุ คือ กรรมดีที่ได้กระทำมาแล้ว ทำให้เกิดผล ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า วิบาก คือ ขณะเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้กระทบสัมผัส กรรมดีให้ผล ก็เห็นสิ่งที่ดี กรรมไม่ดีให้ผลก็เห็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นต้น อันสมมติว่าได้ทรัพย์ เสื่อมทรัพย์นั่นเอง

 การได้มาซึ่งสิ่งต่างๆที่ดี จึงไม่ได้อยู่ที่การขอพระพุทธรูป พระเจ้าทันใจ เทพทันใจ เพราะสัตว์ทั้งหลายขึ้นอยู่กับกรรมเป็นของตนเอง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว ไม่มีใคร ไม่ว่าจะเป็นพรหม เทวดา พระพุทธรูป จะมาบันดาลให้ได้รับสิ่งเหล่านั้นได้เลย เพราะฉะนั้น ที่สำคัญผิดว่าใครจะบันดาลได้ พระเจ้าทันใจ เทพทันใจ ก็เป็นการเข้าใจผิด  คิดตรงข้ามกับเรื่องกรรมและผลของกรรม  ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

ถ้าสำคัญว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ สิ่งที่บันดาลให้เกิดสิ่งที่ดี ไม่ดีได้  พระเจ้าทันใจ เทพทันใจ ก็ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ เพราะพระพุทธรูป เป็นเพียงเครื่องระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทในการศึกษาพระธรรมต่อไป และทำดีศึกษาพระธรรม แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือ กรรม  เพราะ บันดาลมาซึ่งสิ่งที่ดี และ ไม่ดี  เพราะฉะนั้นควรกราบไหว้พระพุทธรูป เพราะเป็นเครื่องเตือนให้ทำดีและศึกษาพระธรรมและควรกราบไหว้ในบุคคลที่ควรบูชาที่เป็นพระพุทธรูป เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณตามความเป็นจริง

ดังนั้นแทนที่จะขอพระเจ้าทันใจ เทพทันใจ ก็สะสมเหตุที่ถูกต้อง คือการทำดีและศึกษาพระธรรม ที่เป็นกุศลธรรม ความดีที่ประเสริฐ แม้ไม่ขอ เมื่อเหตุสมควรกับผล กรรมดีที่ทำไว้ ก็ให้ผลตามสมควรแก่เหตุ

เพราะฉะนั้น ผู้ที่ไปขอ แล้วได้ตามที่ขอ ไม่ใช่เพราะ ใครบันดาล ไม่ใช่เพราะพระเจ้าทันใจที่เป็นพระพุทธรูป ไม่ใช่เพราะเทพทันใจ หรือ พรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน แต่เพราะกรรมดีในอดีต ให้ผล พุทธศาสนิกชนควรเป็นผู้มั่นคงในกรรมและผลของกรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้า

พระภิกษุผู้เรี่ยไรเงินสร้างพระเจ้าทันใจ ที่เป็นพระพุทธรูป ด้วยอ้างสรรพคุณว่า ขออะไรก็ได้ จะได้อานิสงส์มาก ก็ชื่อว่า แสดงสิ่งที่ผิดตามคำสอน เป็นภิกษุอลัชชีไม่มีความละอาย หลอกลวงชาวบ้านด้วยคำว่า บุญ 

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
thilda
thilda
วันที่ 23 เม.ย. 2561 16:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Komsan
วันที่ 23 เม.ย. 2561 17:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 เม.ย. 2561 21:18 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ