Print 
ภาพธรรมเตือนใจ..ไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
 
paderm
paderm
วันที่  13 มี.ค. 2561
หมายเลข  29570
อ่าน  658

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

ท่าน อ.สุจินต์..ขอให้ผู้ฟังพิจารณาว่าผู้ที่ยึดถือ..มีความเห็นว่าจำเป็นจะต้องไป "ปฏิบัติธรรม"ที่ "สำนักปฏิบัติ" นั้น ท่านถือ "สถานที่" เป็นสำคัญ หรือว่าท่านถือ "ข้อปฏิบัติ" เป็นสำคัญ....

....และประการสำคัญข้อปฏิบัติ ที่ว่าปฏิบัตินั้น ปฏิบัติกันอย่างไร เป็นการเจริญสติปัฏฐานเป็น "ปกติ" หรือว่า "ผิดปกติ" ถ้าไม่ใช่การรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ก็ไม่สามารถรู้ "อริยสัจจธรรม" ตามความเป็นจริงได้.... ข้อสำคัญ คือ "เป็นปกติ" ไม่หวั่่นไหวไปด้วย "ความความต้องการ"

ขออนุโมทนา

คำว่า สำนัก เป็นคำที่แปลมาจากภาษาบาลีว่า " สนฺติกํ " แต่ในความเป็นจริงแล้วจะแปลว่า ที่เป็นที่อยู่ก็ได้ อย่างเช่น เวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ สถานที่แห่งใด สถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ นั้นเป็นสำนัก ซึ่งแปลว่า ที่อยู่ธรรมดานั่นเอง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นสำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสำนักพระภิกษุท่านใด ก็คือ ที่เป็นที่อยู่ เท่านั้น

อาวาส ก็เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ แม้พระวิหารต่าง ๆ มีพระเชตวัน พระเวฬุวัน เป็นต้น ก็เป็นที่อยู่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ อยู่ ณ ที่นั้น ก็เรียกว่า เป็นสำนัก ได้ เพราะเป็นที่เป็นที่อยู่ ซึ่งก็มีหลากหลายมาก ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับว่าที่เป็นที่อยู่นั้นจะเป็นที่ใด ประโยชน์ คือเข้าใจว่า สำนัก คือ ที่เป็นที่อยู่ ไม่ใช่สถานที่เพื่อที่จะไปทำอะไรด้วยความไม่รู้ ด้วยความเห็นผิด ด้วยความเป็นตัวตน ครับ ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
่jurairat91
่jurairat91
วันที่ 13 มี.ค. 2561 16:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 14 มี.ค. 2561 06:54 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แต้ม
แต้ม
วันที่ 14 มี.ค. 2561 09:50 น.

ในปัจจุบันนี้  มีสำนักปฏิบัติธรรมเปิดขึ้นมาหลายสำนัก  รวมทั้งวัด ก็ใช้คำว่า  สำนักปฏิบัติธรรม แถมมีหน่วยงานของรัฐ  การันตีด้วยว่า  เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นแห่งปี...  เมื่อก่อนที่จะได้มาศึกษาพระธรรม  ก็เคยมีความคิดว่าต้องไปปฏิบัติธรรมตามสำนักต่างๆ บ้าง จะได้มีบุญไว้เป็นเสบียงติดตามตัวไปในชาติหน้า  จะได้เกิดใหม่ไม่ลำบาก  แต่พอศึกษาพระธรรมแล้วมันคนละเรื่องกันเลย  แล้วตอนนี้เกือบทุกโรงเรียนถ้าเข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธด้วยแล้ว  จะต้องนำนักเรียนไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมตามวัด  หรือสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง  เอาไปนั่งสมาธิ  สวดมนต์  เดินจงกรม  แต่เด็กไม่เข้าใจหลักธรรมอะไรเลย  พอปิดเทอมก็เกณฑ์นักเรียนไปบวชเณรภาคฤดูร้อน แล้วก็ให้ครูรับผิดชอบไปสอนสามเณรที่บวช  ไปสอนวิชาการทางโลก  นี่คือความเป็นจริงในการศึกษา  สำหรับผมได้อธิบายหลักธรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้รู้  ได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นอุบาสกที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  พระพุทธศาสนาวิกฤตมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thilda
thilda
วันที่ 15 มี.ค. 2561 00:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิริยะ
วันที่ 28 มี.ค. 2561 14:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Dechachot
วันที่ 28 มี.ค. 2561 20:56 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ