Print 
คำว่า อยาก หรือ ต้องการ
 
sasha
sasha
วันที่  10 ก.พ. 2561
หมายเลข  29480
อ่าน  208

เวลาที่เราจะศึกษาและฝึกปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

อย่างเช่นถ้าเราใช้คำว่า อยากเข้าใจ หรือต้องการเข้าใจและปฏิบัติในเรื่องธรรมะ เพราะจะได้รู้วิธีขัดเกลากิเลสและขจัดความทุกข์ ฯลฯ

ถ้าเราใช้คำว่า"อยาก" หรือคำว่า"ต้องการ" มันจะทำให้เรายังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะ

แล้วเราต้องใช้คำไดแทนบ้างเพื่อที่จะทำให้เราไม่มีกิเลส แต่จะเกิดกุศลตามเหตุอันควร

ขอบคุณมากค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.พ. 2561 17:09 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ยังไม่พ้นจากโลภะ หรือความอยากความต้องการ ใช้เรียกอย่างไร ก็ตาม ความเป็นจริงของธรรมย่อมไม่เปลี่ยน    แต่สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรม ก็ย่อมจะมีความปรารถนา  มีความประสงค์ที่จะฟังพระธรรม    ศึกษาพระธรรมแล้วน้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง  

จุดประสงค์ที่ถูกต้องในการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  คือ  ศึกษาเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก    เพราะเข้าใจว่าตนเองเต็มไปด้วยความไม่รู้ คือ อวิชชา และกิเลสทั้งหลายที่ได้สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์   ถ้าไม่เริ่มฟัง  ไม่มีความปรารถนาที่จะฟังพระธรรม เลย  ความเข้าใจถูกเห็นถูก ก็จะเจริญขึ้นไม่ได้     นับวันมีแต่จะพอกพูนความไม่รู้ให้เพิ่มขึ้นต่อไป   เมื่อเป็นเช่นนี้จึงฟัง จึงศึกษา  เพื่อละคลายความไม่รู้     ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ย่อมจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาและกุศลธรรมประการอื่น ๆ ด้วย     เพราะฉะนั้นแล้ว ก็จะต้องอาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  สะสมความเข้าใจถูก เห็นถูกไปตามลำดับ เท่านั้น    ที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นได้    ทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีจริง ๆ      ปัญญาที่ได้สะสมในขณะนี้   ไม่สูญหายไปไหน   ยังสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะ   และจะมีกำลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมต่อไป  ทำให้เห็นคุณของพระธรรม ว่า อนุเคราะห์เกื้อกูลให้ชีวิตทั้งชีวิต ซึ่งเกิดมานานแสนนานในสังสารวัฏฏ์ได้มีโอกาสได้รู้ความจริงซึ่งยากที่จะรู้  เมื่อรู้แล้วก็เห็นประโยชน์อย่างยิ่งของพระธรรม  เป็นผู้อดทน ไม่ท้อถอยต่อการที่จะได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมต่อไป  พร้อมทั้งทำความดีทุกขณะที่สามารถจะกระทำได้ ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นคุณลักษณะของความเป็นผู้ใคร่ธรรมอย่างแท้จริง ครับ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
sasha
sasha
วันที่ 11 ก.พ. 2561 05:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 14 ก.พ. 2561 19:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ