Print 
ไม่เป็นอย่างที่เคยคิดเมื่อเข้าใจ
 
nattawan
nattawan
วันที่  11 ก.พ. 2561
หมายเลข  29485
อ่าน  226

     มีจิต  แต่ไม่รู้จักจิตเพราะสะสมความไม่รู้มานานมาก  เมื่อไม่รู้ก็สงสัยเป็นธรรมดา  แต่การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปิดเผยสิ่งที่มีจริงขณะนี้  ให้ค่อย ๆ เข้าใจขึ้น  ฟังทุกคำของพระองค์ด้วยความไม่ประมาท  คิด  ไตรตรอง  สามารถรู้ความจริงตามได้  ค่อย ๆ เข้าใจขึ้นทีละน้อยจากการฟังธรรม

     ความเข้าใจขั้นฟังทำให้ค่อย ๆ ละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด  สภาพธรรมะก็จะค่อย ๆ ปรากฏทีละเล็กทีละน้อย  ต้องมั่นคง  อีกนานเท่าไหร่กว่าจะสามารถเข้าใจจริง ๆ ว่าเป็นธรรมะ(ปรากฏเมื่อมีการกระทบ)  ไม่ใช่เรา

     จิตเกิดดับสืบต่อ  จากเห็นก็รู้ว่าเป็นอะไร  แสดงว่าต้องมีธรรมที่เป็นสภาพรู้เกิดดับสืบต่อ  มิเช่นนั้นจะไม่รู้ว่าเห็นอะไร  จิตที่ดับไปเป็นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้น  จิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์(สิ่งที่ถูกจิตรู้)  เห็นแล้วคิด  ใครรู้บ้าง?  เห็นก็ไม่ใช่เรา  คิดก็ไม่ใช่เรา  ใครรู้บ้าง?  มีขณะไหนบ้างที่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เรา

     จิตปรากฏกับสติและปัญญาที่สะสมจากการฟัง  ขณะนั้นไม่ใช่เรา  ขณะนี้ยังเป็นเราเพราะธาตุรู้ยังไม่ปรากฏกับสติสัมปชัญญะ  คือปัญญาที่มาจากการฟังมานาน

     ความเข้าใจจะน้อยสักแค่ไหนในแต่ละครั้งที่ได้ฟัง  จนกว่าจะมีกำลังขึ้น  ธาตุรู้ปรากฏได้ไม่ง่าย  แม้รูปปรากฏก็ยังไม่รู้  คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด (เป็นคน  เป็นโต๊ะ  เป็นดอกไม้)  ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะ  เพราะฉะนั้น  ฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจได้ถูกต้อง  จนกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรากฏด้วยดีกับปัญญา  อดทน  รู้ได้แน่ ๆ แต่เมื่อไหร่ไม่สำคัญ  ถ้าท้อถอยยิ่งเพิ่มความไม่รู้  ไม่หวั่นไหว  รู้ได้  แต่ไม่ใช่เรารู้  ถ้าเป็นเราจะไม่มีวันรู้ได้เลย  ไม่รู้มานานเท่าไหร่  จะให้รู้เร็ว ๆ จะเป็นไปได้ไหม

     ไม่มีวันรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจธรรมะ  ว่ามีแต่ธรรมะที่เกิดดับ  ไม่ว่าโลกไหน   สิ่งที่กำลังเกิดดับถ้าไม่กระทบก็ไม่ปรากฏ  ฟังไว้  เข้าใจขึ้น  มั่นคง  จนกว่าจะรู้จริง  แทนที่เคยคิดจากที่เคยจำไว้(เห็นก็จำได้ว่าเป็นกุหลาบ  คิดเรื่องอะไรเพราะจำ  จำอะไรก็คิดถึงสิ่งที่จำ)  ไม่เป็นอย่างที่เคยคิดเพราะเข้าใจ

 

     สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม  มศพ. อา. ๑๑ ก.พ. ๖๑

 

     กราบบูชาคุณและอนุโมทนาในคุณความดีของท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์

     ขอบพระคุณและอนุโมทนาคณะวิทยากร

     อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 12 ก.พ. 2561 13:54 น.

    ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 12 ก.พ. 2561 13:56 น.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 13 ก.พ. 2561 15:30 น.

ปัญญาเกิดก็รู้ได้เฉพาะตน   ไม่ใช่คนอื่นบอกค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 16 ก.พ. 2561 13:18 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ