Print 
รู้เท่าทันจิตของตนเอง
 
sasha
sasha
วันที่  12 ก.พ. 2561
หมายเลข  29489
อ่าน  472

เราจะสังเกตหรือทำอย่างไรบ้างคะที่จะเข้าใจและรู้เท่าทันระดับความรู้ในธรรมะของตัวเราเอง

เพราะเราอาจจะหลงเข้าใจว่าเรารู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้มีคำสอนไว้อย่างมากมาย แต่จริงๆแล้วอาจเป็นการใช้ความรู้สึกนึกคิด หรือใช้ทัศนคติที่เข้าข้างตัวเอง และนำมาเป็นพื้นฐานเสียมากกว่า

ที่จะเข้าใจความหมายในสื่อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้อย่างละเอียดและแฝงด้วยกุศโลบายที่สูงส่ง

จึงอาจทำให้การถ่ายทอดพระธรรมคำสอนไม่ได้ผลเท่าที่ควร หรืออาจทำให้การศึกษาและปฏิบัติยากขึ้นไปอีก (เพราะเน้นในจุดที่ไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริง) และเป็นการมองข้ามในจุดนี้หรือเปล่าคะ 😇

ขอบคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 12 ก.พ. 2561 11:03 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    ปัญญาของตนเองเท่านั้นที่เกิดจากการฟังคำของพระพุทธเจ้า และจากผู้รู้ ก็จะเข้าใจถูกเมื่อปัญญาเกิด ซึ่งคำใดก็ตามที่สอนให้รู้ความจริงในขณะนี้ ให้เข้าใจถูกตามคำของพระพุทธเจ้าที่ให้เข้าใจถูกว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์บุคคล มีแต่เพียงธรรม นั่นคือ คำสอนที่ถูกต้อง เมื่อเข้าใจถูกเช่นนี้ ซึ่งเมื่อได้ฟังคำจากใคร คนใด ก็พิจารณาว่าตรงตามนี้ ตามคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าตรงกันหรือไม่ พระธรรมที่ถูกต้องจะเป็นเครื่องตัดสินความถูกผิด อันเกิดจากความเข้าใจของตนเอง ที่เข้าใจตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ก.พ. 2561 12:43 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตั้งต้นที่ค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาให้เข้าใจในสิ่งที่มีจริง ตามความเป็นจริง  เพราะแม้แต่ จิต  ก็มีทุกขณะ   ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ไม่ได้ศึกษาพระธรรม จะไม่รู้เลยว่า จิต คืออะไร   การที่ปัญญาจะเข้าใจในสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง ต้องมีเหตุที่สำคัญยิ่ง คือ ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริง จากพระธรรมแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย   ปัญญา ย่อมทำกิจของปัญญา  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 12 ก.พ. 2561 15:18 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 12 ก.พ. 2561 18:49 น.

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ประสาน
วันที่ 13 ก.พ. 2561 05:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
sasha
sasha
วันที่ 13 ก.พ. 2561 10:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 13 ก.พ. 2561 15:13 น.

ต้องไม่ลืมว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร  ไม่มีวิธีอื่นนอกจากฟังให้เข้าใจจนกว่าจะเข้าถึงคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เรา  และรู้ได้เฉพาะตนค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 15 ก.พ. 2561 10:47 น.
ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
apichet
apichet
วันที่ 15 ก.พ. 2561 15:02 น.

ขอบคุณอาจารย์คำปั่นครับ อนุโมทนาสาธุครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 16 ก.พ. 2561 13:01 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
แต้ม
แต้ม
วันที่ 19 ก.พ. 2561 21:44 น.

ผมได้สนใจเปิดรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับธรรมหลายสถานี มีทั้งพระและฆราวาสที่ออกมาเผยแพร่พระธรรมของศาสนาพุทธ  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปในทางทำสมาธิ  สวดมนต์ เดินจงกรม  ผมเคยอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับธรรมะ ก็ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อคล้อยตามหนังสือธรรมะที่ได้อ่าน  แต่พอปี 54  ไม่รู้ว่าอะไรมาดลใจ ให้อยากอ่านพระไตรปิฎก  จึงซื้อหนังสือพระไตรปิฎกฉบับชาวพุทธทั่วไป เป็นฉบับย่อประมาณ 1000 หน้า  อ่านจนจบ ก็ได้รู้อีกว่า สิ่งที่เราได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับธรรมะนั้น บางเรื่องก็ไม่ตรงตามหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกเลยแถมตรงกันข้ามอีก  แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอะไรมาก ก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้  จากเว็บไซต์เกี่ยวกับศาสนาพุทธก็มาก ก็คิดว่าตัวเองมีความรู้ มีความเข้าใจหลักธรรม จนกระทั่งได้มาเจอ เว็บไซต์ มศพ. กลับมีความสงสัยเพิ่มเติมเข้าไปอีกในหลักธรรม จึงศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมเข้าไปอีก  สงสัยตรงไหน ก็ตั้งกระทู้ถาม แล้วก็กลับไปเปิดพระไตรปิฎกประกอบด้วย  ก็เริ่มมีความเข้าใจหลักธรรมเพิ่มขึ้นตามลำดับ  จนกระทั่งทุกวันนี้ สติปัญญาเริ่มทำหน้าที่รู้ว่าสิ่งใดควรทำ  ไม่ควรทำ  ไม่สงสัยในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย  และสิ่งที่จะต้องรู้เท่าทัน คือ จิตของเรานี่เอง  ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านของ มศพ. ที่มีจิตอนุเคราะห์เผยแพร่พระธรรมของศาสนาพุทธให้กับผู้สนใจ  

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
วรศักดิ์
วรศักดิ์
วันที่ 20 ก.พ. 2561 20:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ