Print 
ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติ อันควร
 
Anitawat
วันที่  10 ก.พ. 2561
หมายเลข  29481
อ่าน  174

ความรู้ทางธรรม ของข้าพเจ้า ..

หากถูกเปรียบเทียบ. ก็ยังเสมือนกับแก้วเปล่า... ที่รอการได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะ.  วันนี้เป็นเพียงก้าวเล็กๆ. ของข้าพเจ้า. ที่จะนำพาไปสู่ การภาวนาจิต ที่บรรลุ ได้มากกว่าที่เข้าใจอยู่....

สาธุ...

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.พ. 2561 17:13 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น     

ทางที่จะทำให้หลง ทางที่จะทำให้ประพฤติปฏิบัติผิด นั้น มีมาก  ถ้าไม่ได้อาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็จะไปในทางผิดได้โดยง่าย  ดังนั้น  สำคัญที่การมีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง ถ้าไม่ฟังไม่ศึกษา ไม่มีทางที่จะเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้  จึงต้องเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะศึกษาธรรม  เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง    ถ้ามีความตั้งใจจริง ๆ  เห็นประโยชน์จริง ๆ ไม่ขาดการฟัง    ไม่ขาดการศึกษา   ความรู้ความเข้าใจ ก็จะค่อย ๆ  เจริญขึ้นอย่างแน่นอน    

การศึกษาธรรม ก็คือ ศึกษาสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้      ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่า  เป็นธรรม  ทุกขณะเป็นธรรมจริงๆ  ค่อย ๆ  สะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย   การฟังบ่อย ๆ เนือง ๆ จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น ทำให้มีความมั่นคงในเหตุในผลของธรรม  จนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้จริง ๆ ว่า ธรรมเป็นธรรม ไม่ใช่สัตว์   ไม่ใช่บุคคล  ไม่ใช่ตัวตน ครับ                       
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 10 ก.พ. 2561 21:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ