Print 
ถามเรื่องภพภูมิ และ ชาดก ครับ
 
pond24642
pond24642
วันที่  6 ก.พ. 2561
หมายเลข  29469
อ่าน  234

1.เทวดาถ้าตอนตายจิตเป็นกุศล สามารถเกิดเป็นเทวดาต่อเรื่อยๆ อย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ

2.ถ้าเทวดาคอยคุมสติ มีปัญญา มีเจตสิกดีๆเกิดขึ้น ก็ทำให้เทวดาคงสภาพอยู่ได้ตลอดไม่ตาย อย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ

ผมอยากเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นครับ เพราะผมยังสงสัยแนวนี้อยู่แสดงว่าผมยังไม่เข้าใจอะไรอีกช่วยหน่อยนะครับ

3.ทำไมในประวัติต่างๆ การระลึกชาติ ชาดก ทำไมไม่มีการกล่าวถึงยุคแบบนี้บ้างครับ หรือว่าไม่เหมาะแก่การมาบำเพ็ญบารมี อะไรแบบนี้หรือ ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 7 ก.พ. 2561 18:06 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
     -คำว่า จุติจิต เป็นการเรียกจิต ตามกิจหน้าที่  ซึ่งเป็นจิตที่กระทำกิจเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้ ถ้าเป็นเทวดาก็เคลื่อนจากความเป็นเทวดา   ดังนั้น จุติจิต ก็เป็นจิตประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย  ใคร ๆ ก็ยับยังไม่ได้  กล่าวคือ จุติจิตเกิดต่อจากตทาลัมพณจิต ก็ได้ เกิดต่อจากกุศลจิต ก็ได้ เกิดต่อจากอกุศลจิตก็ได้ เกิดต่อจากภวังคจิต ก็ได้   แต่เป็นไปไม่ได้เลย  ที่จุติจิตจะเกิดพร้อมกันกับจิตขณะที่เป็นกุศล เพราะเป็นคนละขณะกัน เมื่อเคลื่อนจากเทวดาอาจจะเกิดเป็นเทวดาอีกก็ได้ หรือเกิดเป็นมนุษย์ หรือเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิ ก็ได้ ตามกรรมที่ให้ผลนำเกิด  ครับ
     -ไม่ม่ตัวตนที่จะไปบังคับบัญชาอะไรได้  บังคับให้สติเกิด ก็ไม่ได้ บังคับให้ปัญญาเกิดก็ไม่ได้  บังคับไม่ให้ตายไม่ได้   เพราะธรรมเกิดเพราะเหตุปัจจัย  เทวดา แม้จะมีอายุยืนนานเพียงใด เมื่อถึงคราวที่จะเคลื่อนจากความเป็นเทวดา ก็ต้องเป็นไป ซึ่งก็คือ ธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ครับ
   -พระธรรมเทศนาในส่วนของชาดก เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดา ๆ ทั้งหมดนั้นแสดงถึงอดีตประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ รวมไปถึงอดีตประวัติของพระสาวกทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษาอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกชาดกต่าง ๆ ขึ้นแสดงนั้น ก็มีพระสาวกสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม จากการได้ฟังพระธรรมในส่วนของชาดก มากมาย เพราะท่านเหล่านั้นมีความเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง
   พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ว่าจะเป็นพระสูตร รวมถึงชาดกต่าง ๆ,พระวินัย พระอภิธรรม ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ตามกำลังความเข้าใจของแต่ละบุคคล  แทนที่จะคิดถึงเรื่องอื่น ก็ควรที่จะศึกษาพระธรรมเข้าใจ  ครับ.
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 8 ก.พ. 2561 05:24 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 8 ก.พ. 2561 07:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
sasha
sasha
วันที่ 9 ก.พ. 2561 21:41 น.

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 12 ก.พ. 2561 09:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Anuja
Anuja
วันที่ 24 ก.พ. 2561 04:33 น.

อนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ