Print 
การฆ่ามด ยุง จะทำให้ไปอบายภูมิได้ไหมครับ
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  23 พ.ย. 2560
หมายเลข  29327
อ่าน  571

เรียน  ท่านวิทยากร  ขอเรียนถามว่าการฆ่ามดยุงด้วยเจตนาจะทำให้ไปสู่อบายภูมิได้ไหมครับ ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 25 พ.ย. 2560 11:05 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เข้าใจก่อนครับว่า  กรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญ  องค์ของการฆ่าสัตว์ที่จะเป็นปาณาติบาต ต้องครบ 5 ข้อ เมื่อครบกรรมบถ ก็เป็นเหตุให้ไปอบายภูมิได้ เมื่อกรรมนั้นให้ผล

            องค์ของปาณาติบาตนั้นมี  ๕  อย่าง   คือ

                      ๑.  ปาโณ                  สัตว์มีชีวิต

                      ๒.  ปาณสัญญิตา       รู้ว่าสัตว์มีชีวิต

                      ๓.  วธกจิตตัง             มีจิตคิดฆ่า

                      ๔.  อุปักกโม              มีความพยายาม

                      ๕.  เตนมรณัง            สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น

     ดังนั้น จะเป็นบาปหรือไม่ คือ จะเป็นการฆ่าสัตว์ที่เป็นปาณาติบาตหรือไม่  สำคัญว่ามีเจตนาฆ่าหรือไม่ในขณะนั้นหรือเปล่า ครับ  เช่น เดินเหยียบมด ขณะนั้นไม่ได้มีเจตนาฆ่า  แม้สัตว์นั้นจะตาย แต่ก็ไม่เป็นปาณาติบาต  เพราะไม่มีเจตนาฆ่า ครับ

  แต่ถ้ามีเจตนาฆ่ายุง มด ให้ตาย และ สัตว์นั้นก็ตาย ก็เป็นบาป เป็นปาณาติบาต ทำให้ไปอบายภูมิเพราะกรรมนั้นได้ ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 25 พ.ย. 2560 12:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 พ.ย. 2560 12:54 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น        

สัตว์โลกผู้ที่ได้เกิดมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดำเนินไปในแต่ละวัน ๆ นั้น  คงไม่มีใครอยากจะถูกคนอื่นฆ่า แต่ว่า เวลาที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จะฆ่าบุคคลอื่น ซึ่งต้องเป็นด้วยอำนาจของอกุศลจิตที่มีกำลัง  ทำให้ลืมคิดถึงบุคคลหรือสัตว์ที่จะถูกฆ่าว่าบุคคลหรือสัตว์นั้นย่อมไม่มีความปรารถนาที่จะถูกฆ่าเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ ประเภทใด ๆ ก็ตาม   นี่เป็นความจริง ดังนั้น ตนเองรักสุข เกลียดทุกข์ ฉันใด  สัตว์อื่น  ก็รักสุขเกลียดทุกข์ ฉันนั้น  จึงไม่ควรฆ่า ไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกัน        

และอีกประการหนึ่งที่ควรจะพิจารณา   คือ การฆ่าสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นใครทำ  ก็เป็นอกุศลกรรมทั้งสิ้น ไม่มีการยกเว้น  เมื่อเป็นเหตุที่ไม่ดีแล้ว  จะนำมาซึ่งผลที่ดีได้อย่างไร  มีแต่จะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดี  ตั้งแต่นำเกิดในอบายภูมิ และ ให้ผลเป็นผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ เท่านั้น  โดยไม่มีใครทำให้เลย ครับ.                          

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 26 พ.ย. 2560 10:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 ธ.ค. 2560 11:02 น.

การรักษาศีล 5  จึงชื่อว่าให้ความไม่มีเวร  ไม่มีภัยกับสัตว์อื่น หรือคนอื่น   ศีลจึงให้ประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชรา   ไม่ว่าวัยเด็ก  วัยชรา  หรือวัยไหน  ก็งดงามค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เพียงดิน
เพียงดิน
วันที่ 11 ธ.ค. 2560 08:00 น.

เคยฟังท่าน อ.สุจินต์ บรรยาย ตราบใดที่ยังไม่บรรลุโสดาบันก็จะยังสามารถปฏิสนธิในอบายภูมิได้เสมอ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
apichet
apichet
วันที่ 26 ธ.ค. 2560 17:06 น.

เคยทำไปตอนเด็ก ๆ เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับ 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 4 ม.ค. 2561 16:40 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ