Print 
เรียนถามท่านอาจารย์ เรื่อง โทณพราหมณ์ ครับ
 
nontacha
nontacha
วันที่  8 พ.ย. 2560
หมายเลข  29293
อ่าน  349

ขอเรียนถาม เรื่อง โทณพราหมณ์ 

1. โทณพราหมณ์ คือ ใคร ครับ

2. ทำไมถึงได้ทำหน้าที่ แบ่งพระบรมสาริกธาตุ ครับ ทั้ง ๆ ที่พระอรหันต์ทั้งหลาย ยังอยู่ ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 พ.ย. 2560 12:01 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

โทณพราหมณ์ เป็นพราหมณ์อาจารย์ท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาล เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในไตรเพท มีลูกศิษย์มากมาย  จะเห็นได้ว่าบรรดากษัตริย์และผู้ครองนครทั้งหลายทั่วชมพูทวีปในสมัยนั้น ต่างยกย่องนับถือว่า เป็นอาจารย์ของตน เมื่อโทณพราหมณ์ ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ฟังพระธรรม เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย นับถือพระพุทธศาสนา และโทณพรามหณ์ก็ได้ทำประโยชน์ คือ ระงับศึกแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุกัน

ข้อความในโทณสูตร แสดงไว้ว่า ครั้งหนึ่ง เมื่อโทณพราหมณ์เดินทางอยู่ระหว่างเมืองอุกกัฏฐะ กับ เมืองเสตัพยะ พร้อมหมู่ศิษย์ได้พบรอยพระพุทธบาท และได้เห็นรอบกงจักรในรอยพระพุทธบาท จึงรำพึงว่า รอยเท้านี้คงไม่ใช่ของมนุษย์ธรรมดาแน่นอน คิดแล้วจึงเดินตามรอยพระพุทธบาทนั้นไป จนพบพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใส จึงเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าเป็นใคร พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า พระองค์ไม่ใช่เทวดา คนธรรพ์ เป็นต้น เพราะทรงละอาสวกิเลส ที่เป็นต้นเหตุให้เป็นอย่างนั้นหมดสิ้นแล้วขอให้รู้ว่า เป็น พุทธะ (คือ เป็นผู้ตรัสรู้ความจริง เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

โทณพราหมณ์ ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็บรรลุถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคล สามารถแต่งคำประพันธ์สรรเสริญพระพุทธคุณ เรียกว่า "โทณคัชชิตะ" (เสียงกระหึ่มของโทณพราหมณ์) ได้ถึง ๑๒,๐๐๐ บท ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา หลังถวายพระเพลิงแล้ว บรรดากษัตริย์และผู้ครองเมืองเจ็ดเมือง ได้ส่งราชทูตมาขอแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุ โทณพราหมณ์เสนอให้แบ่งออกเป็น ๘ ส่วน ให้แก่บรรดากษัตริย์ และผู้ครองนครดังกล่าวไปสักการบูชา ณ  บ้านเมืองของตน   ส่วนโทณพราหมณ์ได้ทูลขอทะนานตวงพระบรมธาตุ ไป
สักการบูชา ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

โทณสูตร 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 13 พ.ย. 2560 10:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nontacha
nontacha
วันที่ 13 พ.ย. 2560 11:45 น.

ขอบคุณครับอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
dron
วันที่ 15 พ.ย. 2560 06:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 20 พ.ย. 2560 05:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 พ.ย. 2560 16:55 น.

การบูชาสูงสุดคือการฟังพระธรรมให้เข้าใจแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kullawat
วันที่ 22 พ.ย. 2560 18:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ