Print 
ขอความหมายที่ว่าตัวเราไม่ใช่ของเรา
 
sasha
sasha
วันที่  10 พ.ย. 2560
หมายเลข  29297
อ่าน  505

ร่างกายของเราไม่ใช่ของเรา (อยู่​ในพระไตรปิฎก​หน้า​ใดคะ)​ แล้วเรามีอะไรบ้างที่เป็นของเราคะ?

ขอบพระคุณม​ากค่ะ

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 พ.ย. 2560 12:00 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ - หน้าที่ ๑๔๖

ร่างกายนี้ ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด มีความไม่เที่ยง ต้องลูบไล้ นวดเฟ้น  มีการแตกทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา
-----------------------
ประโยชน์อยู่ที่ความเข้าใจถูกเห็นถูก เมื่อว่าโดยสภาพธรรมแล้ว มีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไป ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรา เพราะชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ก็คือความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมเท่านั้น เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน หาความเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเราด้วย  เมื่อเป็นธรรมแต่ละหนึ่งๆ แล้ว จะเป็นเรา หรือ ของของเราได้อย่างไร เพราะเป็นแต่เพียงธรรมแต่ละหนึ่งเท่านั้น  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 13 พ.ย. 2560 10:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
noppachai
noppachai
วันที่ 14 พ.ย. 2560 08:29 น.

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 14 พ.ย. 2560 12:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 17 พ.ย. 2560 18:16 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ประสาน
วันที่ 19 พ.ย. 2560 05:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 พ.ย. 2560 16:15 น.

จริงๆ  แล้วไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราสักอย่าง  เช่น  ผมที่ตัดทิ้งไปแล้วก็ไม่ใช่ของเรา แต่ความไม่รู้ก็ยึดถือว่า ผมของเรา  ฟันของเรา  ร่างกายของเรา   ต้องอบรมปัญญาไม่ขาดการฟังธรรมะจนกว่าปัญญาจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่เราค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ