Print 
สาธุกัง โยนิโส มะนะสิกะโรติ
 
ยุทธอัศว์
ยุทธอัศว์
วันที่  8 พ.ย. 2560
หมายเลข  29295
อ่าน  321

มนสิการ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 พ.ย. 2560 12:01 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย ด้วยดี"

ประโยชน์อยู่ที่ความเข้าใจถูกเห็นถูก   
ธรรม เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง ถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ผู้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงให้ผู้อื่นได้รู้ตาม ก็ไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกได้เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเริ่มฟังพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย      ไม่ละเลยโอกาสที่สำคัญในชีวิตซึ่งเป็นขณะที่หาได้ยาก

 สภาพธรรม มีมากมาย   แต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่าง ๆ โดยไม่ปะปนกัน    เป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นอย่างอื่น     ที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกนั้น ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรม เป็นสำคัญ    และ เมื่อได้ยินได้ฟังความจริงประโยชน์อยู่ที่ความเข้าใจถูกเห็นถูก       และอีกประการหนึ่ง เข้าใจธรรมในภาษาของตน ๆ  เพราะแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังนั้น     ล้วนส่องให้เข้าใจถึงตัวจริงของสภาพธรรมที่มีจริง ๆ  โดยไม่จำเป็นต้องกลับเป็นภาษาบาลีก็ได้        แม้แต่ที่กล่าวถึง "การพิจารณาโดยแยบคาย"  เป็นธรรมที่มีจริง ตรงกับคำว่า  "โยนิโสมนสิการ"   ซึ่งไม่ใช่เรื่องทำ  แต่เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย    ตามปกติแล้ว มนสิการ เป็นสภาพธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกขณะ  เป็นสภาพธรรมที่ใส่ใจในอารมณ์     ถ้าเกิดกับกุศลจิต ก็เป็นโยนิโสมนสิการ เป็นการใส่ใจด้วยดี ถูกต้องแยบคาย    แต่ถ้าเกิดร่วมกับอกุศลจิต ก็เป็น อโยนิโสมนสิการ ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่ใส่ใจอย่างถูกต้องจึงทำให้จิตเป็นอกุศล    ที่สำคัญ โยนิโสมนสิการ ไม่ใช่ปัญญา เป็นสภาพธรรมคนละอย่างกัน แต่เพราะอาศัยการใส่ใจด้วยดี  จึงทำให้จิตเป็นกุศล และเกื้อกูลต่อความเจริญขึ้นของปัญญา ได้ ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

โยนิโสมนสิการเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค [ปฐมโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร] 

โยนิโสมนสิการ [การทำไว้ในใจโดยถูกทาง]

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 17 พ.ย. 2560 18:19 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ