การใส่บาตร
 
วัชชุกร
วัชชุกร
วันที่  29 ส.ค. 2560
หมายเลข  29116
อ่าน  699

แกงใส่ถุง ข้าวสวยใส่ถุง นำไปใส่บาตร แบบนี้ควร หรือ ไม่ ครับ

รบกวนชี้แนะด้วยครับ

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ส.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การใส่อาหาร ไม่ควรใส่อาหารแห้ง แต่ควรใส่อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ซึ่ง จะไม่ทำให้พระภิกษุท่านต้องอาบัติทีหลัง เพราะฉะนั้น การใส่บาตรที่ทำสำเร็จแล้ว ใส่ถุง ไม่เป็นไร สามารถทำได้ครับ

พระภิกษุ เป็นเพศที่จะต้องขัดเกลากิเลสเป็นอย่างยิ่ง แม้การบิณฑบาต ก็ต้องเป็นไปตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ การบิณฑบาต จะเดินตามลำดับบ้าน มีความเคารพในก้อนข้าวที่ชาวบ้านถวาย รับไม่เกินขอบบาตร รับเพียงพอต่อการฉัน (บริโภค) เพื่อให้ชีวิตเป็นไปได้เพื่อการศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา ขัดเกลากิเลสของตนเอง เท่านั้น ไม่ใช่การโลภมาก ไม่รู้จักพอ แฝงด้วยการต้องการอย่างอื่น เช่น เงิน เป็นต้น ถ้าพระภิกษุ นั่งรถมาบิณฑบาต ขออาหาร มักมาก นั่นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัย คฤหัสถ์ ที่เข้าใจพระธรรมวินัย ก็ไม่ส่งเสริมสนับสนุนภิกษุที่ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัย เพราะท่านไม่ได้ประพฤติตามพระธรรมวินัย ไม่ได้มีความเคารพในพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่น่าพิจารณา คือ แม้ไม่ได้ถวายอาหารแก่พระภิกษุ การเจริญกุศลอย่างอื่น ก็สามารถที่จะกระทำได้ ไม่ใช่จำกัดเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ส.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย ถวายอาหารบิณฑบาตแก่บรรพชิตผู้เที่ยวบิณฑบาต ด้วยอาหารที่ปรุงสำเร็จ เมื่อพระภิกษุรับไป ท่านฉันได้เลยไม่ต้องทำอะไรอีก อาหารที่ใส่ถุง ข้าวที่ใส่ถุง สามารถใส่ลงในบาตรได้เลย เป็นสิ่งที่เหมาะควร ไม่ผิดแน่นอน และขณะที่ท่านรับนั้น ก็เป็นการรับประเคนไปในตัวด้วย ท่านสามารถนำกลับมาแกะออกฉันได้เลย ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วัชชุกร
วัชชุกร
วันที่ 30 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณที่ชี้แนะให้เห็นความถูกต้องครับ

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 2 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เฉลิมพร
วันที่ 22 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
oritodesune
oritodesune
วันที่ 25 ก.ย. 2563

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 7 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ